Projectmedewerker Op Congé

Pirlewiet vzw, Wijkcentrum De Kring, De Zuidpoort en Wieder werven aan: 

PROJECTOMSCHRIJVING

Veel volwassenen in armoede ervaren drempels naar vakantie toe die verder gaan dan enkel het financiële. Er is binnen Wijkcentrum De Kring (Eeklo), De Zuidpoort (Gent) en Wieder (Brugge) veel vraag naar groepsvakanties vanuit de organisatie. Mensen in armoede hebben soms geen vakantie-ervaring waardoor ze kennis en vaardigheden in de verschillende stappen van het op vakantie gaan missen: het invullen van de vakantiedagen, de zoektocht naar en het boeken van activiteiten ter plaatse, samenleven met onbekenden…

Op Congé is een participatief vakantieproject dat in 2022 werd opgestart met steun van Iedereen Verdient Vakantie. Drie organisaties (Pirlewiet, Wijkcentrum De Kring en De Zuidpoort) werkten hierbij samen. Op Congé is een project waarin vakantievaardigheden opgedaan worden, via het organiseren van vakanties met een voorbereidend traject. Deelnemers (18+) geven hun input tijdens Café Congé -momenten en plannen samen met de vrijwilligers de vakanties waarvoor ze zich inschreven. Doorheen dit project werd een methodiek ontwikkeld en verfijnd, om toekomstige vakanties bij andere partners participatief te kunnen vormgeven. Er werd eveneens een vrijwilligersploeg gevormd om deze vakantie en voorbereidende trajecten te ondersteunen. Onder de vrijwilligers rekenen we koks en vakantiecoaches.

In 2023 willen we dit project verder zetten, en leggen een aantal nieuwe accenten die de verduurzaming van het project ten goede komen:

  • De projectmedewerker wordt aangeworven door Pirlewiet vzw. Pirlewiet organiseert groepsvakanties voor kansarme jongeren, gezinnen, volwassenen en kinderen. Als partner in het project, leert ook Pirlewiet over hoe je vakanties participatief vorm kunt geven. Door Pirlewiet als ‘nest’ van Op Congé te kiezen, wordt het participatief werken in de werking van Pirlewiet verder uitgedragen én hebben zowel de projectmedewerker als de vrijwilliger een plek die ze zich eigen kunnen maken.
  • We betrekken een nieuwe vereniging waar armen het woord nemen (Wieder uit Brugge). Op die manier zien we hoe vlot een nieuwe partner meegenomen kan worden in de methodiek van Op Congé.
  • We betrekken een toeristische partner voor het hele project. We kiezen er dit jaar voor om de verschillende weekends op dezelfde locatie te laten doorgaan, namelijk Bielebale verblijf De Zon in Brasschaat. De bedoeling is dat deze vakantieplaats – die ook houder is van de groene sleutel – betrokken is tijdens de voorbereidende Café Congés om de mogelijkheden op het domein rond natuurbeleving te schetsen. Op die manier wordt die partner ook nauwer betrokken bij het project, en krijgen ze meer ervaring met de vakantiedrempels die er zijn voor mensen met armoede-ervaring.
  • We betrekken een natuurbelevingspartner voor het hele project; de toeristische dienst en/of een lokale natuurvereniging/koepel. Ook zij worden telkens betrokken bij een van de voorbereidende Café Congés van elk van de 3 vakantietrajecten. Vanuit hun expertise delen ze info mbt natuurbelevingsmogelijkheden in de buurt van het vakantiedomein. Tegelijkertijd leren ze ook van deelnemers welke drempels zij ervaren mbt natuurbeleving en op reis gaan.

  Kerntaken

  Als projectmedewerker neem je dit nieuwe project in al zijn aspecten in handen.

  Je doet dit in een nauwe samenwerking met directe collega’s van Pirlewiet, Wijkcentrum De Kring, De Zuidpoort en Wieder.

  • Je organiseert een specifiek vakantieaanbod voor mensen zonder vakantie-ervaring of met veel drempels naar een bestaand vakantieaanbod: één weekend met Wijkcentrum De Kring, één weekend met De Zuidpoort en één weekend met Wieder.
  • Je loopt met de deelnemers een voorafgaand vakantietraject dat inzet op het bijleren van organisatorische en sociale vakantievaardigheden;
  • Je bouwt verder de vrijwilligerswerking uit om de trajecten te ondersteunen;
  • Je evalueert het gelopen traject met de stuurgroep;
  • Je deelt de opgedane ervaringen met partners, onder meer via een draaiboek.

  Je standplaats is Pirlewiet te Gent. In je dagelijkse werkzaamheden word je gecoacht door de coördinator van Pirlewiet. De werking wordt mee opgevolgd en aangestuurd door een Stuurgroep.

   

  GEWENST PROFIEL

  Profiel

  • Basishouding
   – Je hebt een open, authentieke, oordeelloze basishouding.
   – Je werkt steeds vanuit talenten en doet dit op een participatieve en empowerende manier.
  • Je visie op armoede en armoedebestrijding is in lijn met de visie van De Zuidpoort / De Kring / Wieder.
   – Je versterkt mensen o.a. door hen een stem te geven.
   – Je werkt aan structurele armoedebestrijding.
  • Je werkt goed samen met vrijwilligers
   – Je handelt gericht op samenwerken en verbindende communicatie
   – Je hebt een open leiderschapsstijl, gericht op democratisch handelen en gezamenlijk beslissingen nemen.
   – Je werkt zelfstandig in overleg met het team en met eindverantwoordelijkheid voor het project
  • Flexibel & zelfstandig
   – Je bent zelfstandig, zelfsturend en durft initiatief te nemen.

  Competenties

  • Je kan methodisch en groepsdynamisch handelen.
  • Je kan een groep begeleiden met oog voor het individu.
  • Je kan werken op maat van de groep.
  • Je hebt inzicht in de structurele uitsluitingsmechanismen van mensen in armoede, of je bent bereid je in te werken.
  • Je bent motiverend, stimulerend en ondersteunend voor deelnemers en vrijwilligers.
  • Je kan participatief werken.
  • Je kan duidelijk communiceren (geschreven en gesproken).
  • Je behoudt een goed overzicht van de taken en met welke prioriteit deze afgewerkt moeten worden.
  • Je hebt ervaring in het werken met mensen in armoede.
  • Je kan grenzen stellen en deze bewaken.

  Functievereisten

  • Minimum graduaat of bachelor menswetenschappen
  • Bij voorkeur beschikken over rijbewijs B
  • Gezien de specificiteit van het project: vakantie- en weekendwerk zijn deel van de job (met compensatie)

   

  ONS AANBOD

  Arbeidsvoorwaarden

  • Contract van bepaalde duur van 9 maanden (begin maart tot eind november) – indiensttreding: 1 maart
  • Tewerkstelling van 0,50 FTE. (19 uur per week)
  • Verloning volgens PC 329, niveau B1c
  • Relevante anciënniteit kan tot max 7 jaar worden verrekend in het loon
  • Flexibele uurregeling
  • Kilometer- en/of fietsvergoeding
  • Werkgever en plaats van tewerkstelling is Pirlewiet vzw, Sint-Salvatorstraat 30, Gent

   

  CONTACT

  Meer informatie te verkrijgen bij:
  Anke Wulteputte – 09 269 07 88 of info@pirlewiet.be

   

  SELECTIEPROCEDURE

  • Mail je motivatiebrief met CV uiterlijk op 18 januari naar info@pirlewiet.be.
   Maak je competenties voor deze functie duidelijk in je motivatiebrief.
  • Op basis van motivatie en CV worden een aantal kandidaten uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek; dit gesprek gaat door op donderdagvoormiddag 26 januari.