30 eisen voor recht op betaalbaar wonen

We zitten in een grote crisis. Veel mensen kunnen geen woning vinden. Wij willen verandering! 
We willen met veel mensen meedenken over oplossingen. Burgers, organisaties en experts hebben samen vragen en eisen opgesteld.
Die eisen kunnen realiteit worden als politici daarvoor kiezen.
We vragen dat zowel aan de Gentse, Vlaamse als federale overheid.
Veel eisen gaan over de nood aan méér woningen. Als die er zijn zal de huurprijs zakken.

Klik hier voor meer details.


 MEER WONINGEN

Gentse en Vlaamse overheid:

 1. Nieuwe bouwprojecten hebben minstens 20% sociale woningen en 20% budgethuurwoningen.
 2. Gebouwen en gronden van de overheid worden niet meer verkocht.
  Ze worden gebruikt om sociale woningen te voorzien.
 3. Jaarlijks zijn er 2% meer sociale woningen.

Gentse overheid:

 1. Jaarlijks is er 1 hectare grond (bv. 100m op 100m) voor projecten om betaalbaar samen te huizen.
 2. Leegstaande gebouwen of gronden worden ingezet om betaalbaar wonen mogelijk te maken.
 3. Samenwonen wordt niet bestraft met lagere uitkering.
 4. Gebouwen van Stad Gent die ze moeilijk zelf kan verbouwen, laat ze beheren door organisaties die dat wel kunnen.
 5. Gent ondersteunt zonder twijfel kleine projecten en Housing First projecten voor dak- en thuislozen.

Vlaamse overheid:

 1. Gemeenten mogen meer dan 15% sociale woningen hebben.
  Wie er minder heeft dan afgesproken, wordt gestraft.
 2. Leningen voor renovatie van sociale woningen moeten eenvoudiger zijn.
  Zo zorgen we ervoor dat ze niet verkocht worden.
 3. Wie de grootste nood heeft aan een sociale woning, krijgt die eerst.
  Het maakt niet uit van waar diegene komt.

Federale overheid:

 1. Wie meer dan 1 eigendom heeft wordt daarvoor niet meer beloond met minder belastingen.
 2. Wie een uitkering heeft en nu gaat samenwonen, wordt gestraft. De uitkering wordt verlaagd.
  We vragen dat samenwonen wordt gestimuleerd, niet bestraft.

RECHT OP BETAALBAAR WONEN

Vlaamse overheid:

 1. Wie recht heeft op de Vlaamse huursubsidie of huurpremie, krijgt die automatisch.

Gentse overheid:

 RECHT OP KWALITATIEF WONEN

 1. Elk huis dat verhuurd wordt moet gecontroleerd worden op de kwaliteit.
  Stad Gent helpt verhuurders daarbij.

Vlaamse overheid:

 1. Nu worden veel zoekende huurders gediscrimineerd.
  We vragen Vlaanderen ernstige maatregelen te nemen om dit te stoppen.
 2. Vlaanderen ondersteunt een kwalitatieve private huurmarkt. Bijvoorbeeld met premies. Maar enkel als de huurprijs betaalbaar is.  
 3. Wie renoveert om minder energie te verbruiken, moet gemakkelijker en meer financieel geholpen worden.

RECHT OP TOEGANKELIJKE HUURWONINGEN

Gentse en Vlaamse overheid:

 1. Vandaag is een betaalbare woning vinden moeilijk. Huurders worden nu gediscrimineerd.
  Stad Gent helpt mensen met zoekenVlaanderen ondersteunt Stad Gent daarin.
 2. Nu worden te veel mensen uit hun huis gezet.
  De overheden zorgen ervoor dat dat niet gebeurt. Door betere communicatie tussen huurder en verhuurder. Door hulp bij schulden. Door hulpverleners te laten samenwerken.

Gentse overheid:

 1. We weten dat er een nieuwe Gentse sociale woonmaatschappij. We vragen dat die zorgt voor een vriendelijke relatie met hun huurders. En dat kosten en facturen duidelijk zullen zijn.

Vlaanderen:

 1. Sommige mensen moeten plots zelfstandig gaan wonen. Omdat de instelling moeten verlaten (jeugdzorg, gevangenis, psychiatrie, …). We eisen voor hen extra zorg.

 RECHT OP MENSWAARDIGE OPVANG BIJ DAKLOOSHEID

Gentse, Vlaamse en federale overheid:

 1. Om dakloosheid en thuisloosheid op te lossen wordt nu dikwijls gedacht aan tijdelijke opvang. We vragen om dat snel te veranderen naar plekken waar je lange tijd kan wonen. Finland, Denemarken en Portugal doen dat al langer.
 2. Tijdelijke opvang blijft noodzakelijk zolang er onvoldoende woningen zijn waar je lange tijd kan wonen.

Gents beleid:

 1. Stad Gent maakt van de strijd tegen dakloosheid een prioriteit (Gent telde in 2021 al meer dan 1870 daklozen, waarvan 400 kinderen en 250 jongvolwassenen). Dit aantal ligt in 2022 alweer een stuk hoger.
 2. Iedereen is anders. Daarom vragen we dat verschillende mensen in opvang verschillende soorten ondersteuning kunnen krijgen:
  Iemand die het ziekenhuis verlaat heeft meer ondersteuning nodig dan iemand die gezond is.
  Iemand die ouder is kan andere steun nodig hebben dan een jonger iemand.
 3. Vandaag heeft Stad Gent gebouwen en gronden die niet gebruikt worden.
  We vragen om ook die ook te gebruiken om woningen te voorzien. Ook als dat maar tijdelijk is. Mag blijven staan en op deze manier.

Federale overheid:

 1. Vluchtelingen die nu wachten op officiële verblijfsdocumenten moeten een heel lange procedure doorlopen. De wet van 2004 zegt dat ze tijdens die procedure recht hebben op opvang. En dat ze goed begeleid worden. Maar in de praktijk is dat niet zo. Daardoor komt het dat héél veel vluchtelingen (ook kinderen) dakloos zijn. We vragen dat dit stopt.

Vlaamse en federale overheid:

 1. Genoeg opvang voorzien is niet alleen de verantwoordelijk van Stad Gent. Ook Vlaanderen en de Federale Overheid moeten zorgen dat Stad Gent dit kan doen.
 2. Mensen die dakloos zijn betalen nu 29 euro per dag voor opvang. We vragen dat de dagprijs voor iedereen verlaagd. Zo houden mensen genoeg geld over om hun situatie te verbeteren.