24 juni // Actiedag Recht op sociale huisvesting // Stadshal // 16h – 18h

Sociale huisvesting ligt aan de basis van betaalbaar wonen. In Gent staan er meer dan 10.000 unieke gezinnen op de wachtlijst voor een sociale woning. Door renovatie en verkoop van sociale woningen wordt het jaarlijks erger. Op een paar jaar tijd zijn er meer dan 2000 bijkomende wachtende gezinnen.

Daarom brengen we op vrijdag 24 juni concrete vragen en eisen van sociale huurders en middenveld onder de aandacht. We gaan in gesprek met sociale huisvestingsmaatschappijen en beleidsmakers.

PROGRAMMA

Wat zal de impact zijn van de fusie op de sociale huisvesting? Wat moet er gebeuren om verlies van sociaal patrimonium tegen te gaan? Wat gaat WoninGent doen om als grote nieuwe Gentse woonmaatschappij te zorgen voor een klantgerichte dienstverlening en transparantie communicatie?

Een gesprek met Marc Heughebaert (voorzitter WoninGent), Trui Maes (Samenhuizen vzw, woonexpert), Romain Neirynck (sociale huurder, VIVAS) en Koen Van der Jeugt (SVK Gent).

Moderator: Steven Vanden Bussche (Apache)

Waarom is sociaal wonen zo belangrijk in een stad als Gent? Over de rol en betekenis van sociale huisvesting.

Een gesprek met Christophe Peeters (Voorzitter Gentse gemeenteraad), Hugo Beersmans (Woonzaak), Magda Baeck (Arsenaalsite), Peter Heirman (Netwerk tegen Armoede), Maxim Veys (Vlaams parlementslid, Vooruit), Erik Kellens (sociale huurder, lid Gentse woonraad) en Simon Allemeersch (onderzoeker UGent en sociaal activist).

Moderator: Noël Callebaut

Muziek wordt gebracht door Ramble.

We bouwen doorlopend verder aan het Woondroomhuis en nodigen deelnemers uit om in gesprek te gaan met mekaar aan de Woondroomtafel.


Actiedagen:

  • vrijdag 24 juni
    • 13u // Infomoment – Peter Heirman (Netwerk tegen armoede) beantwoord alle vragen over wonen
    • 16u-18u // Recht op sociale huisvesting
  • Gentse Feesten // Grondrecht betaalbaar wonen
  • vrijdag 19 augustus 16u-18u // Private huurwoningen: huursubsidies en kwaliteitsonderzoek
  • vrijdag 23 september vanaf 16u // Alternatieve woonvormen – gewoon doen
  • maandag 10 oktober // Met onze eisen naar Brussel
  • maandag 17 oktober // Werelddag van verzet tegen armoede – Afsluitende actie in Gent