Groeipakket groeit minder snel. Minimumpensioen sneller.

Carlos Vandaele
Vrijwilliger De Zuidpoort

In De Standaard van 31 december 2021 stond een groot artikel met als titel ‘Wat verandert er in 2022?’. Er werden veel zaken opgesomd maar mijn aandacht werd getrokken door twee begrippen: groeipakket en pensioenen. Ik was nieuwsgiering naar ‘groeipakket’ omdat ik niet wist wat het was en naar ‘pensioenen’ omdat ik binnen anderhalf jaar bij de gelukkigen ben.

Kindergeld heet nu Groeipakket

Groeipakket moest ik opzoeken. Blijkt dus dat dat in Vlaanderen het nieuwe woord is, vanaf 1 januari 2019, voor kinderbijslag of kindergeld.

Dat is een stuk gemakkelijker geworden. Ieder kind dat in Vlaanderen gedomicilieerd is heeft recht op een startbedrag van 1167,32 euro (het vroegere kraamgeld). En een maandelijkse bijdrage van 169,79 euro. Die maandelijkse bijdrage kan aangevuld worden met een zorgtoeslag voor gezinnen met lage inkomens, een wezentoeslag, een schooltoeslag enz….

Het artikel in De Standaard had het echter vooral over minder goed nieuws.
De bedragen van het groeipakket werden jaarlijks verhoogd met 2% (de indexering).
Vanaf 2022 wordt die verhoging beperkt tot 1%. Net op het moment dat alles veel duurder wordt, is dat geen goed nieuws.

Als je een vraag hebt over het groeipakket kun je terecht op de website van Vlaanderen www.groeipakket.be maar – en dat is misschien belangrijker – je kunt voor alle mogelijke vragen aan de Vlaamse overheid ook bellen. Het gratis nummer 1700 is alle werkdagen bereikbaar tussen 9 en 19 uur. De ervaring leert dat je altijd goed geholpen wordt.

Pensioen minimum 1500 euro

Pensioenen is geen bevoegdheid van de Vlaamse regering maar van de federale regering.
Die heeft beslist om de minimumpensioenen voor een volledige loopbaan tegen 2024 te verhogen tot 1500 euro netto.

Dat gebeurt in schijven zodat er bij de minimumpensioenen ieder jaar een redelijk bedrag bij komt. Als veel producten veel duurder worden (inflatie) worden de pensioenen wél automatisch aangepast. Zo werden de pensioenen het laatste half jaar twee keer met 2% verhoogd.

Als je een vraag hebt over pensioenen kun je terecht op de website van de federale overheid www.sfpd.fgov.be. Ook de federale overheid heeft een gratis nummer 1765 waar je terecht kunt met al je vragen.

Via het nummer 1765 kun je ook een afspraak maken in het Gentse pensioenpunt, Koningin Fabiolaan 116.