Verslag Parlement 5 februari

Je kan het verslag ook hier downloaden (als PDF)


Aanwezig: emile, ivo, lut, gery, marina, michel, wesley, vanessa, nike, lilianne d, liliane vb, inge, koen, nele, patrick, lieve, carine, yvonne, rudy, steve, femke, didier, david, monique 3, an, emma, manon, bob, ruth, steven, Antoinette, jotte, sabine, sjoerd

Welkom! 

Er komen maar liefst drie nieuwe gezichten bij in de Zuidpoort:

 • Manon, komt Joke vervangen (alvast tot en met juni):

 • Ruth, die een vakantieproject in de wijk coördineert (voor 2022):

 • Emma doet 1,5 jaar stage:

Iedereen verdient vakantie

Ruth licht het nieuwe project ‘Ga je mee op congé?’ voor.

De bedoeling is dat zij met een groep 18- tot 30-jarigen uit de wijk een weekend in het voorjaar én een reisje in de zomer samen organiseert.

Ze bekijken in detail wat er nodig is om een trip te organiseren

 • hoe begin je eraan? Waar zoek je dingen op?
  Wat wil ik graag doen op vakantie? Wat wil ik zeker niet doen?
  Wat is er te doen in de buurt?
 • Daarna voeren ze effectief ook deze plannen uit. 

​​

Hoe gaat het met je mond?

Er komt op termijn een nieuwe tandartsenpraktijk in de wijk die specifiek aandacht heeft voor wie mondzorg te duur is.

Het aanbod is er om een gratis mond- onderzoek te laten uitvoeren om te bekijken hoe het met jouw mond gesteld is. Na dit onderzoek bekijkt de tandarts wat er moet gebeuren en ze zoeken samen naar een financiële oplossing.

Steven polst bij de groep wie dit ziet zitten om zo’n onderzoek te laten uitvoeren, er zijn 11 geïnteresseerden.

SOCIAAL EXPERIMENT:
er wordt geld uitgedeeld

Naar aanleiding van de trip naar Plopsaland binnenkort, kwam het idee om te experimenteren hoe we nog meer mensen van deze (en andere) kansen konden laten genieten. Voor sommige mensen en gezinnen is zo’n uitstap nog steeds te duur. Zelfs met de aangeboden korting van het Pretloket (je betaalt slechts 20% van de werkelijke kostprijs). 

Steven had een bokaal met twee euro-stukken in de gang gezet. Iedereen moest er passeren, één voor één. Zo was je alleen in de gang en kon de anonimiteit gegarandeerd worden. 

 • Wie krap zit, neemt er wat centjes uit om mee te kunnen gaan naar Plopsaland. 
 • Heb je het momenteel niet nodig, neem je niks
 • Kan je wat missen? Dan kan je een kleine bijdrage doen in de pot.

Er werd geraden van hoe het eindbedrag er zou uitzien.
De meeste mensen dachten dat er iets meer zou in zitten. En dat was ook het resultaat, 15€ erbij! Heel mooi dat mensen willen sponsoren voor anderen i.p.v. geld te nemen. Dit opende ook wel een pittige discussie over het doel van dit geldpotje.

Het was vooral de bedoeling om mensen anoniem de kans te geven om geld te nemen, zonder medeweten van anderen en zonder zich dus hiervoor te moeten schamen. Het is helemaal niet de bedoeling dat armoede herverdeeld wordt, zo verandert er structureel niks!

Algemeen vinden mensen het wel een goed systeem (zodat iedereen de kans krijgt om mee te gaan) maar er werd geopperd om permanent een sociale kas te hebben, om mensen te kunnen uit de nood helpen bij het betalen van de uitstappen.

Er werd de terechte opmerking gemaakt dat dit dan ook op de affiche moet staan. Want anders komen de mensen die het niet kunnen betalen, niet naar het inschrijvingsmoment. In het vervolg komt er iets op de affiche in de trant van ‘Nog te duur? We vinden altijd een oplossing’.

We maken radio, met Sjoerd

De samenwerking met Sjoerd bij radio Stressweg ging heel goed. Nu gaan we samen radio maken.
De rechtstreekse aanleiding is nu het 25-jarig bestaan van de Zuidpoort. Sjoerd wil terug de verhalen van de mensen van de Zuidpoort laten horen. Maar wil ook onder andere beleidsmakers aan het woord laten.

Hij wil ook ruimte maken voor creativiteit en vraagt aan de groep of er ideeën zijn om liedjes, poëzie, spoken word… zelf te creeëren of aan te raden.

 • Steven wil Jan Jambon horen. 
 • Sjoerd zelf wil heel graag Erik Vlaminck strikken, die onder het pseudoniem van ‘dikke Freddy’ in publieke brieven bepaalde maatschappelijke wantoestanden aan de kaak stelt.
 • An wil vooral aandacht in de podcast voor het wantrouwen waarmee je altijd wordt geconfronteerd in een armoedesituatie. Je moet altijd bewijzen dat je niet profiteert en dat het niet je eigen schuld is. Er wordt meestal vooral geoordeeld en weinig structureel uitgediept en aangepakt. Het is een politieke verantwoordelijkheid.
 • Sabine wil graag zien dat er ook aan bod komt dat de Zuidpoort niet alleen staat in haar strijd tegen armoede. Er moet aandacht zijn voor de gemeenschappelijke strijd (netwerk tegen armoede) en de kleine overwinningen die soms behaald worden.

Later op de dag worden er (op afspraak) diepte-interviews afgenomen van enkele mensen van de Zuidpoort.

Inschrijven Plopsaland

Bob (vrijwilliger bij Rap-op-Stap) en Manon doen de inschrijvingen in de bureau van de Serre. Doordat ze in een afgescheiden ruimte zitten, is er voldoende discretie om mensen aan te bieden of ze al dan niet willen gebruik maken van ‘de sociale kas’. 

Samen eten

Lekkere bloemkoolsoep met optie ‘gemalen kaas’ van Emiel en Ivo. 

Dank u!