Verslag Parlement 4 september

Hieronder kan je het verslag lezen. Je kan ook hier klikken om het te downloaden.

Parlement De Zuidpoort – 2 september 2021 – verslag

Aanwezig: lieve, patrick, emile, michelle, milan, liliane D, Liesje, koen, viviane, marina, inge, lut, rudy, yvonne, wesley, nele, hooman, david, michel, mo, mario, marianne, steve, gèry, vanessa, nike, x, femke, sil, joke, steven, valerie, monique, sabine, jan, antoinette, bart, dimitri, diederik, an (verslag)

1.   Nieuws over de betaalde werkers in De Zuidpoort

Joke Vermeersch is als nieuwe groepswerker in De Zuidpoort gestart op 1 september 2021. Ze werkt 3 dagen per week. Ze kent ons al van vroeger, ze was ooit lid van onze Raad van bestuur. Ze werkte jaren in Wijkcentrum De Kring in Eeklo. Ze heeft dus al veel ervaring als groepswerker en wil De Zuidpoort en al de mensen zo snel mogelijk goed leren kennen. Valerie werkt haar in. Dat is nodig, want Joke komt toch in een “nieuwe” organisatie, in een nieuwe wijk ook. Joke is 38 jaar en heeft een dochtertje van 2. Ze houdt van olifanten… 

Wat Joke belangrijk vindt? Respect voor elkaar, goed luisteren, eerlijkheid. Ze vraagt ons: “zeg of vraag wat je nodig vindt”.


Valerie werkt vanaf 1 september half-tijds. Ze blijft nog tot eind november in De Zuidpoort. Zij bereidt zich nu voor op een nieuw avontuur: met haar partner en haar huis op wielen de wijde wereld in …

Marlies bewandelt ook een nieuw spoor. Ze werkt niet meer in De Zuidpoort. We hebben dus nog een andere medewerker gezocht. Vanaf oktober komt Esther Vandenbroucke onze organisatie versterken. Ze zal coördinerend bezig zijn en ook de vrijwilligers coachen. We stellen haar voor op het volgende parlement.

2.   De Vestiaire

We starten met een nieuwe groepswerking: De Vestiaire, begeleid door Liliane, Diederik en An. Dat kan een moment worden waarbij we onze zorgen en wat ons bezig houdt, even aan de kapstok kunnen hangen.

We hangt je jas en je ‘rugzak’ aan de kapstok, je laat ze even los. Je maakt tijd om bij anderen te zijn…

  • We zullen tijd maken om te praten met elkaar, we spreken en luisteren…
  • We willen ook wel creatief zijn, en we kunnen werken met teksten, met muziek en verhalen, we kunnen zelf mooie dingen schrijven, …
  • We kunnen ook naar buiten gaan.
  • Hoe dan ook zullen we elkaar wat meer aan de binnenkant leren kennen: wat denken we, voelen we, dromen we … 
    Het vertrouwen tussen ons allemaal moet groeien om fijne bijeenkomsten te hebben…  Daar gaan we ook samen moeten voor zorgen…

Onze 1e bijeenkomst is op zaterdagmorgen 9 oktober.  
De 2e bijeenkomst is op vrijdagnamiddag 19 november. De 3e bijeenkomst op dinsdagavond 7 december. (We hopen dat het eens voor iedereen een goed moment kan zijn…) 
We werken elke keer 2u. We starten altijd met “samen iets eten”.
We maken geen vaste groep. Iedereen krijgt een bericht en wordt uitgenodigd. Inschrijven is nodig.

3.   Vraag Sil –  vzw UilenSpiegel

Sil is verhuisd, maar De Zuidpoort en Nieuw Gent blijven in zijn hart. Hij is nu actief bij de vzw UilenSpiegel, die verenigt mensen met een psychische kwetsbaarheid. Hun volgende magazine behandelt het thema: Arm maakt ziek, ziek maakt arm.
Sil vraagt of hij enkele mensen kan interviewen over de invloed van armoede op psychisch vlak. Wie wil? Het worden aparte interviews, op het moment van de open ontmoeting.

4.   Dag van de armoede:  17/10

Thema dit jaar: Maatschappelijke participatie. Onder andere over vrije tijd (in de ruime zin van het woord) … 
Vrije tijd is geen eenvoudig recht voor mensen in armoede, is ook voor iedereen verschillend.
De verschillende verenigingen in Gent werken samen aan de boodschap (o.a. via kunst): hoe ervaren mensen vrije tijd? Het is niet altijd evident om te kunnen doen wat je zou willen. Welke voorstellen hebben we rond vrije tijd?
Er wordt nu gewerkt aan verschillende dingen om ervaringen, drempels, boodschappen mee te geven: “iets” met ballonnen/ballen met voorstellen over vrije tijd, ervaringen/verhalen van mensen via filmpjes, drempels duidelijk maken… Dit alles voor op het Sint Pietersplein, naast de traditionele herdenking daar.

Een belangrijke vraag aan mensen is:  is er ooit een moment geweest dat je moest kiezen tussen geld en tijd aan vrije tijd besteden … of ze besteden aan dingen die je nodig hebt.
(Veel mensen hebben voldoende kansen en middelen, ze moeten niet kiezen…)

Hooman wil graag als filmmaker verhalen opnemen van mensen uit De Zuidpoort. Als mensen vertellen uit eigen ervaring, wordt duidelijk hoe het is… Hij nodigt ons uit om mee te werken, in gesprek te gaan….

Hulpvragen hierbij:

  1. Heb je ooit de keuze moeten maken tussen basisbehoeften en vrije tijd?
  2. Waarom vind je dat je leuke dingen moet mogen en kunnen doen?
  3. Wel gevoel wil je kunnen krijgen in vrije tijd? Kan dat nu momenteel?
  4. Weet je over de Uitpas en Rap op Stap? Hoe heb je de informatie gekregen? Heb je gemakkelijk informatie gevonden?

In De Zuidpoort wordt er op verschillende manieren rond gewerkt:  aan de filmpjes, aan de teksten voor aan de ballonnen, over de drempels.

We worden via sms uitgenodigd voor de activiteiten/werkmomenten.

5.   Themawerking: rond duidelijke taal/communicatie van de stad

We gaan even wat trager en starten terug op 7 oktober.

6.   Werkgroep megafoon

Volgende donderdag (9 sept) komt Fien van het Netwerk tegen armoede met ons praten over het nieuwe plan van de overheid: om mensen die langdurig ziek zijn toch opnieuw aan het werk te krijgen. Vinden we dat een goed plan?

7.   Beweegactiviteiten in de wijk.

Op woensdag 22/9 kan je in De Zuidpoort komen kennismaken met activiteiten van verschillende organisaties. Er komen binnenkort ook echt  “beweeglessen”  door Cirque specifique – aan 1euro.

8.   Het naaiatelier

Start weer op!  Telkens op de eerste dinsdag van de maand, van 16u tot 18u in De Zuidpoort.  (Op parlement kan dit steeds herinnerd worden…  )
Je kan komen voor verstelwerk. Graag meedelen vooraf! Het is ook de bedoeling dat je erbij blijft als je kleding wordt aangepakt.
Er is materiaal om verstelwerk te doen, maar een rits moet je zelf gepast aankopen.
Er is ook een extra naaimachine waarop je zelf mag werken. En als je dan wat hulp wil, is dat mogelijk.

9.   Naar zee met Pretloket

Vertrek om 10u in Gent Sint Pieters, vertrek terug in Blankenberge omstreeks 18u.

10.       Organisatie feestjaar 25 jaar De Zuidpoort

Op dinsdag 14 september om 18u volgende vergadering.

11.      Onthaal woensdag

Elke woensdag tussen 13 en 16u.

Guy die expert is in computers en smartphone komt woensdag (8/9) voor de laatste keer.

12.      De Serre

De Kring wordt verbouwd tot een plek waar verschillende organisaties samen gebruik van maken. We zijn al gaan helpen. “We” dat is: Mo, Valerie, Michelle, Zahra, … 

Pino zal naar De Serre verhuizen komende woensdag (8/9), we zullen een cadeau geven. Suggesties:  sanseveria’s (vrouwentongen), een ooievaarsnest …

Ook andere organisaties gaan ernaartoe: Samenlevingsopbouw, Poco Loco, Campus. De Zuidpoort kan er ook activiteiten doen. De Serre kan ook een beetje onze thuis worden.

13.      Nog medewerkers …

Dimitri stelt zich voor: hij werkt bij Ligo (nieuwe naam voor Leerpunt). Hij geeft daar bv.  computerlessen. We zien wat hij in De Zuidpoort in de toekomst kan doen.  Welkom Dimitri!

Bart was actief als vrijwilliger in De Zuidpoort. We kennen hem van het parlement, de zomeractiviteiten, het kerstfeest… Hij neemt afscheid. Hij kan het vrijwilligerswerk niet meer combineren met zijn job.  Alvast erg bedankt Bart!!!

Afsluitend:  We gaan op bezoek in De Serre…