Start nieuwe themawerking

In samen werking met Stad Gent en Centrum Basiseducatie Leerpunt gaan we onderzoeken hoe hun communicatie nog helderder kan.

Na 2 infosessies starten we deze week met 2 groepen van 10 mensen met ervaring in armoede.

We zijn blij met de grote diversiteit in de groepen! Met al die variatie aan ervaringen kunnen we binnenkort in gesprek met medewerkers. Over hoe communicatie nu overkomt en wat anders kan.


Het outreachend werk, organiseren van veel laagdrempelige activiteiten en wekelijks onthaal in De Zuidpoort hebben effect op de samenstelling van de groep:

  • 7 van de 20 namen voor het eerst deel aan een groepsactiviteit van De Zuidpoort. Nog 3 anderen zijn pas een paar weken actief, via de PC-lessen.
  • 5 deelnemers hebben Nederlands niet als moedertaal (wel onder andere Perzisch, Marrokaans en Chinees)
  • 1 deelnemer heeft een licht mentale beperking
  • 10 deelnemers hebben hun middelbare school niet afgewerkt
  • 14 vrouwen en 6 mannen
  • leeftijden van 23 tot 77

Al tijdens de infosessies kwam al heel wat inhoud uit de groepen. Dat belooft!