In de gazet

Visie, het blad van Beweging.net interviewde ons een aantal weken geleden naar aanleiding van de crisis.

lees het artikel hieronder

Hopelijk leren we als samenleving iets uit deze crisis

Auteur: Carlos Vandaele

In deze bizarre tijden vind je mogelijk rust, geborgenheid en houvast in je gezin, huis of werk. Dat is jammer genoeg niet voor iedereen weggelegd. Als vrijwilliger van De Zuidpoort maak ik me zorgen over hoe mensen in armoede met de corona-crisis omgaan. Tijd voor een babbel met Steven Van Hemelryck, medewerker van De Zuidpoort in de wijk Nieuw Gent.

Waarvoor staat De Zuidpoort?

Steven: De Zuidpoort is een vereniging waar armen het woord nemen. We vertrekken vanuit de ervaring van mensen in armoede om het beleid structureel te beïnvloeden. Zij weten beter dan beleidsmakers wat het is om in armoede te leven, en zijn daarom goed geplaatst om wijzigingen in het armoedebeleid voor te stellen.

Het lijkt me niet gemakkelijk om over gevoelens en de verzuchtingen van leven in armoede te spreken. Hoe pakt De Zuidpoort dat aan?

Steven: We organiseren kookateliers, vrijetijdsactiviteiten en ontmoetingen bij een tas koffie. Samenwerking en vertrouwen zijn essentieel om in groep rond de tafel te vergaderen en moeilijke thema’s als bijvoorbeeld geestelijke gezondheidszorg te bespreken. In die gesprekken gaan we op zoek naar structurele problemen. We bedenken zelf oplossingen en gaan daarover in gesprek met het beleid.

Hoe reageren deze mensen op de corona-maatregelen en het wegvallen van de groepsactiviteiten?

Steven: De meesten reageerden vol begrip; anderen reageerden heftig. Voor velen is De Zuidpoort een tweede thuis, vol vrienden en warmte. Een gelegenheid voor die ene warme maaltijd per week.
Velen staan er nu alleen voor. Dat zorgt voor paniek. Die paniek wordt versterkt door veel foute informatie en nepnieuws.

Wat is jullie rol daarin? Wat hebben jullie tot nu gedaan?

Steven: Met De Zuidpoort hebben we een lijst opgesteld van de 70 meest kwetsbare gezinnen die we kennen. Die bellen we regelmatig op en volgen hun situatie op de voet. Hun signalen en noden brengen we bij beleidsmakers en andere actoren.

We hebben ook onze website onmiddellijk aangepast met tips en richtlijnen. Ons tijdschrift ‘Echo’ geven we nu in een verhoogd tempo uit. Op die manier geven we mensen correcte informatie en mogelijkheden om deze periode door te komen, zowel online als offline.

Wat leert deze crisis je?

Steven: De structurele problemen worden vandaag veel zichtbaarder. Ook vóór de crisis was voor velen het inkomen te laag. Had niet iedereen internet. Eenzaamheid was er ook al. Ook toen waren veel gezinnen op zoek naar onderdak en eten. Maar nu wordt dat onrecht dus groter en erg zichtbaar.
Vanuit de Vlaamse en federale overheid kwamen heel snel de nodige steunmaatregelen voor werknemers en zelfstandigen. Ik merk dat de steun voor mensen die al in armoede zaten, niet

met dezelfde snelheid komt. Nochtans zitten veel uitkeringen een pak onder de armoedegrens.

Ik hoop dat we als samenleving iets leren uit deze crisis en ervoor zorgen dat iedereen mee is.

Kunnen onze lezers iets doen voor De Zuidpoort?

Steven: Zij kunnen onze website bezoeken. Alle steun is welkom en komt goed terecht.