25 jaar Verslagen over de Armoede

Gisteren gingen Vanessa en Marlies naar Brussel om te vertellen hoe we in De Zuidpoort participatief werken. Ze deden dat op een heel belangrijk moment: op de 25ste verjaardag van het ‘Algemeen Verslag over De Armoede’. Deze verjaardag werd in de verf gezet met een druk bijgewoond evenement.

Je kan hier onze presentatie (her)bekijken.
** #spooler ** de kritische noot gaat over het feit dat Vanessa de enigste spreker was mét armoede-ervaring!

25 jaar geleden verscheen het eerste verslag. Het was het resultaat van een intensieve dialoog tussen verenigingen waar armen het woord nemen en beroepskrachten vanuit verschillende sectoren.

20 jaar geleden werd ook het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting opgericht.

Naar aanleiding van beide verjaardagen organiseerden de Koning Boudewijnstichting en het Steunpunt het evenement ‘25/20 jaar Strijd tegen armoede’, met de inbreng van diverse actoren in de strijd tegen armoede. Meer dan 400 mensen woonden het evenement bij, en deelden inzichten vanuit het beleid, de praktijk op het terrein en de academische wereld. Tevens was het een moment voor ontmoeting tussen de verschillende verenigingen, organisaties en instellingen die actief zijn in deze strijd tegen armoede.

“Het samenbrengen van deze actoren en de aandacht vestigen op de armoedeproblematiek is essentieel”, zo zegt Françoise Pissart, directeur bij de Koning Boudewijnstichting, “gezien de strijd tegen armoede eind 2019 actueler dan ooit is.”