VACATURE GROEPSWERKER

Door een interne verschuiving van werkuren zijn we op zoek naar een derde medewerker.

De Zuidpoort, een Vereniging Waar Armen Het Woord Nemen, bestrijdt armoede en sociale uitsluiting. De Zuidpoort is een veilige en stimulerende ontmoetingsplek in Nieuw Gent met tal van activiteiten zoals kookateliers en open ontmoetingsmomenten. Daarnaast gaat ze de strijd tegen armoede aan door sensibilisering, beleidsbeïnvloeding en structurele armoedebestrijding. De Zuidpoort versterkt de stem van mensen in armoede en beoogt structurele veranderingen in de samenleving. We doen dit alles samen met mensen met én zonder armoede-ervaring, vrijwilligers, beleidsmakers, stakeholders, …

Functie 

Als groepswerker ben je het aanspreekpunt voor de Zuidpoorters. Je staat in voor het ondersteunen van een gevarieerd programma aan activiteiten voor mensen met en zonder armoede-ervaring. Je doet dit niet alleen maar vertrekt steeds vanuit de talenten van onze deelnemers en vrijwilligers. 

Dit zijn zowel ontspannende groepsactiviteiten, grote feesten, uitstappen, langdurige projecten, infomomenten en vormingen met het oog op het sterker maken van onze deelnemers. Je staat ook in voor de vrijwilligerswerking. 

Kerntaken

 • Je volgt op, plant en ondersteunt de wekelijkse activiteiten (kookatelier en open ontmoeting).
 • Je volgt op, plant en ondersteunt ‘het pretloket’ (vrijetijdsloket).
 • Je bereidt samen voor, je werkt uit en leidt de inspraakvergadering ‘het parlement’.
 • Je bereidt voor, werkt uit en volgt onze jaarlijkse events op (buurtfeest, zomeractiviteiten, afscheidsdrink, kerstfeest,..).
 • Je evalueert, stuurt bij en voert de vrijwilligerswerking uit.
 • Je staat in voor de zorg voor onze Zuidpoorters
 • Je neemt actief deel aan de teamvergaderingen.

Profiel

 • Je kan je volledig vinden in de missie en visie van De Zuidpoort.
 • Basishouding
  • Je hebt een open, authentieke basishouding. 
  • Je werkt steeds vanuit talenten en doet dit op een participatieve en empowerende manier.
  • Je hebt een groot inlevingsvermogen, maar kan toch voldoende afstand nemen van je werk.
 • Armoede & groepen
  • Je hebt ervaring in het werken met mensen met armoede-ervaring.
  • Je hebt ervaring in werken met groepen.
  • Je hebt voldoende aandacht voor ieder individu in de groep.
  • Je hebt inzicht in de structurele uitsluitingsmechanismen van mensen in armoede, of je bent bereid je in te werken. 
  • Je bent motiverend, stimulerend en ondersteunend voor deelnemers en vrijwilligers.
 • Flexibel & zelfstandig
  • Je bent zelfstandig, zelfsturend en durft initiatief te nemen.
  • Je bent bereid ’s avonds (gemiddeld 1 keer in de week) en op zaterdag (gemiddeld 1 keer in de maand) te werken. 

Aanbod

 • Je krijgt twee toffe collega’s Steven en Marlies.
 • Halftijdse tewerkstelling (19/38u).
 • Directe indiensttreding voor onbepaalde duur.
 • ●      Je uren zijn flexibel en bespreekbaar, maar hou alvast dinsdagen en donderdagen vrij.
 • Verloning volgens PC 329, barema B1c; maximaal 5 jaar anciënniteit kan worden meegenomen. 
 • Je krijgt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag. 
 • Je werkplek is een gezellig thuis in Nieuw Gent met een mooie tuin.

Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, origine, beperking, …

praktisch 

Stuur je motivatiebrief met cv naar sollicitatie@dezuidpoortgent.be en dit uiterlijk tegen 31/10/2019.

Selectieprocedure: sollicitatiegesprek is op 13/11/2019  ingepland. 

Voor vragen kan je terecht bij Marlies Schoonbaert op het nummer 0472 03 54 70 of marlies@dezuidpoortgent.be