Steek het vuur maar aan!

Een kleine lucifer kan het begin zijn van een groot vuur!
Organiseer je ook een actie voor De Zuidpoort?
Registreer ze op www.dewarmsteweek.be.

Bedankt!

De Zuidpoort bestrijdt armoede en sociale uitsluiting en beoogt structurele veranderingen in de samenleving.
We versterken de stem van mensen in armoede.

We zijn een veilige en stimulerende ontmoetingsplek in Nieuw Gent met tal van activiteiten zoals kookateliers en ontmoetingsmomenten.

Daarnaast gaan we de strijd tegen armoede aan door sensibilisering, beleidsbeïnvloeding en structurele armoedebestrijding.

We doen dit alles samen met mensen met én zonder armoede-ervaring, vrijwilligers, beleidsmakers, …

ORGANISEER EEN ACTIE

Registreer jouw actie op www.dewarmsteweek.be
Verkoop soep, koekjes, balpennen,… Organiseer een wafellenbak of de warmste quiz…
We voorzien graag de nodige ondersteuning, folders, flyers en helpen graag reclame maken voor jouw actie!

STEUN MET EEN GIFT

Wat gebeurt er met jouw centen?

€50 Broodmaaltijd voor 25 personen
€100Culturele uitstap voor 10 personen
€250Warm driegangen maaltijd voor 50 personen
€1000 Eén maand huur voor De Zuidpoort

Een gift met fiscaal attest kan via het Netwerk Tegen Armoede op BE86 8939 4407 0450 met vermelding ‘project 501 – De Zuidpoort’. Zij bezorgen jouw centen en gegevens aan ons. Je ontvangt van hen een fiscaal attest als je op jaarbasis 40€ of meer schenkt.

Een gift zonder fiscaal attest kan via BE828915 8405 2568.

WORD VRIJWILLIGER

Door vrijwilligerswerk in De Zuidpoort neem je een engagement op om armoede te bestrijden. Je doet dit door je bewust te worden dat ook in onze samenleving armoede en uitsluiting een realiteit is.
Je leert die realiteit kennen door in de vereniging te luisteren naar en in gesprek te gaan met mensen die in armoede leven. Je wordt hun medestander in hun dagelijkse strijd tegen armoede en uitsluiting. Meer info op onze website of via Marlies 0472 03 54 70.