Inspraakmoment bestuursakkoord (vervolg)

Gisteren kwamen met een 100-tal mensen samen om feedback te geven op het nieuwe bestuursakkoord van Gent. Aan verschillende tafels konden mensen met armoede-ervaring vertellen wat ze vonden van de beleidsdomeinen wonen, gezondheid, werk, mobiliteit, onderwijs en participatie (inspraak).

Wij sloten aan bij de tafel over Inspraak en hadden 2x 45 minuten een gesprek over wat er nodig is om mensen in armoede te laten deelnemen aan het Gentse beleid.
Het werd de start van wat een mooie samenwerking kan worden tussen het kabinet Participatie en De Zuidpoort!
We willen in De Zuidpoort een plan maken dat beleidsmakers vertelt hoe ze mensen in armoede kunnen betrekken bij het schrijven van beleid. Regelmatig zouden we daarover in dialoog kunnen gaan met de beleidsmakers zelf. We weten intussen voldoende wat niet werkt, laat ons nu samen uitzoeken wat wél werkt!

Wordt vervolgd!