Gents bestuursakkoord klaar!

Op woensdag 17 oktober, de Dag Van Verzet Tegen Armoede, maakten we samen veel tam tam in de strijd tegen armoede!

De Gentse Verenigingen Waar Het Woord Nemen hebben hun bestuursakkoord overhandigd aan Rudy Coddens (de huidige Gentse schepen van Armoede). In het bijzijn van 300 getuigen vroegen we werk te maken van onderstaande zaken:

Schepen van Onderwijs (Wendy)

Het schooljaar is alweer een dikke maand bezig. Maar dat is blijkbaar toch niet voor iedereen een cadeau. Al die kosten die daarbij komen kijken? Ik hoor steeds meer signalen dat het gratis onderwijs één grote fabel is. Dat kan toch niet dat ouders zich een boterham uit de mond moeten sparen om de schoolboeken van de kinderen te kunnen betalen.

Ik als schepen van onderwijs ga ervoor zorgen dat er net als in het lager onderwijs ook een maximumfactuur komt in het secundair onderwijs. Daarmee is natuurlijk niet alles opgelost, want niet alle kosten worden hierin meegenomen. Ook de verdoken kosten moeten aangepakt worden zoals stoeltjesgeld. Scholen zullen vanaf 2019 intensief begeleid worden om te werken aan een oudervriendelijk kostenbeleid. Zodat betaalbaar onderwijs voor elke ouder een feit wordt! Ik ben voorstander dat ouders hier een rol in spelen, wie weet beter wat er haalbaar is voor een ouder in armoede dan zijzelf.

Natuurlijk zijn er scholen die beroep kunnen doen op een fonds, maar weten ouders dat altijd? Ik wil ervoor zorgen dat er in elke school een vertrouwenspersoon is die een oogje in het zeil houdt. Waar zaken zoals onbetaalde schoolfacturen bespreekbaar worden gemaakt.

Schepen van Huisvesting (Gina)

De winter staat opnieuw voor de deur. Dat betekent in Gent dat er opnieuw gezinnen met kinderen op straat moeten slapen. Dat kan toch niet meer in onze welvarende maatschappij. De tijd dringt!

In onze stad moeten we ook een serieuze inhaalbeweging doen om de kwaliteit van onze woningen te verbeteren. Zowel op de private als de sociale woonmarkt. Er ligt een kans om bij elk huurcontract een conformiteitsattest af te leveren. Op die manier kunnen we als stad huisjesmelkerij uitsluiten!

Misschien kunnen we mensen zelf een rol laten spelen in de verbouwingswerken? Maar hoe geraak je aan het juiste materiaal? Ik zie deeleconomie als een oplossing. Een goed voorbeeld hiervan zijn de uitleendiensten zoals in de Pastory.

De vraag overstijgt op dit moment het aanbod in Gent. Dat zorgt voor een ontzettende druk op de woonmarkt in onze stad. Laten we mensen die leven van een vervangingsinkomen en samen willen blijven of gaan wonen stimuleren i.p.v. afstraffen. Het inkomensverlies waar mensen nu onder lijden, is niet in verhouding met de kosten die ze zouden besparen. Ik wil mensen de mogelijkheid geven om zich als alleenstaande in te schrijven- zodat er geen inkomensverlies is- en een aangepaste huurcontract voorzien.

ook wil ik in onze stad zorgen voor een kwaliteitsvolle opvang, met bijzonder aandacht voor jongeren en gezinnen. Bed, bad, brood oké. Maar ik wil ook een plek voorzien waar mensen overdag kunnen opwarmen met een kopje koffie.

Iedereen heeft recht op kwaliteitsvolle, betaalbare woning.

Schepen van Gezondheid (Ilse en Steve)

Hoe is ‘t? Druk druk druk.

Mensen in armoede lopen dikwijls van de ene naar de andere hulpverlener. Afspraak na afspraak. Dikwijls met slecht nieuws. Bovenop de constante stress om rond te komen. Elke beslissing moeten afwegen, piekeren over hoe je het gaat oplossen, …

Doorgaans hebben mensen in armoede niet veel mensen waar ze kunnen op rekenen. Geen familie, geen vrienden en geen kennissen. Dan maar iemand betalen om naar jou te luisteren? Helaas blijven psychologen te duur of hebben ze lange wachtlijsten.

HULPverleners hoeven ze niet te betalen. Maar die worden niet altijd als helpend ervaren. Integendeel, die gesprekken zorgen vaak voor nog meer stress!

Ik, schepen van gezondheid, zal er voor zorgen dat hulpverleners voldoende tijd hebben om écht te luisteren! Op die manier zullen hulpvragers en hulpverleners elkaar beter kunnen begrijpen. Zullen ze samen tot vooruitgang komen. Zullen ze samen werken en indien nodig bijsturen.

Als schepen van gezondheid zet ik ook de toegang tot kwaliteitsvolle voeding voor iedereen hoog op de politieke agenda! Want vergeet niet, beste vrienden, jouw budget bepaalt wat je eet!

Als betrokken schepen spreek ik geregeld met mensen met armoede-ervaring. Ze maken me er  attent op dat het voor gezinnen vaak goedkoper is om bij de quick of de Chinees te gaan eten, dan in een sociaal restaurant.  We moeten het prijzenbeleid van de sociale restaurants terug durven bekijken! Daarbij moeten we ons niet focussen op inkomen, maar op leefgeld. Meer nog, ik zal streven naar solidaire buurtrestaurants, waarbij iedereen ECHT bijdraagt volgens zijn inkomen

Schepen van ING (ontmoeting, vereenzaming, verbinding…) (Michelle)

Bedankt collega, ook ik ben me bewust van de stress bij mensen in armoede. Zoals je al zei ontbreekt er een netwerk. Mensen zijn niet gemaakt om alleen te zijn. En al zeker niet alleen met problemen.

Daarom zal ik, schepen tegen vereenzamING en voor ontmoetING, in elke wijk een ontmoetingsplaats voorzien. Een plaats waar niks MOET. Waar iedereen zichzelf kan zijn. Waar je buurtbewoners ontmoet.
Koffie, thee en water voorzien we gratis. Per plaats is er een uitbater die uitblinkt in luisteren. Niet van hulpverlener tot hulpvrager, maar van mens tot mens. Zonder dossiers, zonder verplichtingen, enz.

Ik ben ervan overtuigd dat zulke ontmoetingsplaatsen nieuwe ankerpunten in onze wijken kunnen worden.

Schepen van Vrije Tijd (Machteld)

Beste schepen van ‘ING’, heel boeiend wat je daarnet vertelde! Want beste mensen, wisten jullie dat in het jaarverslag van de armoede van 1994 ooit het volgende stond ‘men crepeert eerder van eenzaamheid dan te creperen van honger’? Ontmoeting is cruciaal voor iedereen en verdient simpelweg meer aandacht! Als schepen van vrije tijd heb ik hierin een belangrijke rol te spelen.

Ik ben enorm fier om het beleid van mijn voorgaande collega te kunnen verder zetten. Schepen Storms heeft met uitrollen van de UITpas een sprong in het diepe gemaakt. Maar kijk eens naar het resultaat! Gentenaars met een beperkt inkomen zijn ongelooflijk blij dat ze met opgeheven hoofd kunnen deelnemen aan het vrijetijdsaanbod.

Maar! Er zijn nog zaken die verbeterd moeten worden: we moeten het actieve aanbod uitbreiden; we moeten kleine sportclubs opnemen in de UITpas. Ook de communicatie kan en moet nog beter. We sturen mensen nog al te vaak van het kastje naar de muur! En we moeten samen met het middenveld de mensen naar het aanbod blijven brengen. Want geld is niet de enige drempel die participatie aan het vrijetijdsaanbod in de weg staat.

En dan wil ik ook graag de hand uitsteken naar de schepen van voeding. Want beste schepen, onze mensen betreuren ten zeerste dat de UITpas aan de sociale restaurants werd gekoppeld. Dit heeft er immers voor gezorgd dat het prijzenbeleid veranderd is en dat, zoals je daarnet zelf zei, een maaltijd in een sociale restaurant duurder is geworden. De UITpas is trouwens een pas enkel en alleen voor vrije tijd en dat wil ik zo houden.

En schepen van mobiliteit, ook u nodig ik graag uit aan mijn prachtige tafel. Want nog al te vaak blijkt het openbaar vervoer DE drempel te zijn om deel te nemen aan een avondactiviteit.

Soit, ik heb er alvast heel erg veel zin in!
Jullie horen nog van me!

Schepen van Werk (Yves)

Beste vrienden, als schepen van werk wil ik eerst en vooral benadrukken dat een uitkering een recht is en dat we dit niet mogen misbruiken in het kader van werk.

En wie werkt, verdient een loon. Ik pleit hierbij niet enkel voor werk op basis van een diploma, maar ook voor werk op basis van competenties! Dit klinkt evident, maar dat is het jammer genoeg niet. Binnen de stad weegt valt een diploma helaas niet te vervangen door relevante werkervaring. Dat kan en moet anders!

Verder wil ook komaf maken met discriminatie op de arbeidsmarkt.

Maar natuurlijk liggen er tussen een job en een vervangingsinkomen enkele zeer waardevolle trajecten in de arbeidszorg die zeker de nodige aandacht zullen krijgen. Velen onder jullie hebben me er terecht op gewezen dat we bij arbeidszorg geen te hoge verwachtingen mogen creëren bij het bepalen van de jobinhoud. Ik zal daar zeker rekening mee houden! Verder zal ik ook de werkplaatsen waar deze mensen terecht kunnen ondersteunen. En tenslotte zullen we werk op maat of sociale tewerkstelling ook binnen de logge structuur van de stad mogelijk maken.

Geloof me, binnen enkele jaren komen ze hier met bussen vanuit heel Europa studiedagen volgen over het succesvolle beleid van Gent in kader van werk!

Schepen van Mobiliteit (Amal en Jurgen)

Zonder mij, beste collega’s, kunnen jullie weinig bereiken. Zonder mobiliteit krijg je niks in beweging. Je geraakt moeilijk bij hulpverlening, werk, sociale contacten en vrijetijdsbesteding. Je kan geen goed netwerk opbouwen. Mensen in armoede zijn doorheen hun leven en in hun keuzes steeds beperkt door een tekort aan mobiliteit. Dat is een stad als Ons Gent onwaardig! Gent is een sociale stad! En Gent wil een meer gezonde, sociale én veilige stad WORDEN! En dit vraagt om een betere mobiliteit voor IEDEREEN!

We investeren in aangenaam openbaar vervoer voor IEDEREEN. Goedkoper! In verhouding tot het inkomen met een betaalbaar maximumbedrag. het aanbod wordt uitgebreid, ook ‘s avonds en ‘s nachts. Aansluitingen moeten beter. De Lijn moet inzetten op betere werkomstandigheden EN ZO op een meer vriendelijke en neutrale dienstverlening, én meer efficiëntie in de toekenning van voordelen voor mensen in armoede.

De fiets laten we niet in de kou staan, anders roest hij of wordt hij gestolen. Ons fietsnetwerk moet voor iedereen beschikbaar worden, ook mensen in armoede. Er komt een subsidie voor aankoop van een fiets én fietsslot of een abonnement voor fietsverhuur. Er komen meer veilige fietsverhuur- en parkeer-locaties, en betaalbare, inkomens gerelateerde fietsherstelpunten. En sociale fietsprojecten krijgen meer ondersteuning.

We vergeten de wagen en het rijbewijs niet. Vaak is dit nog een noodzakelijke luxe, waar mensen in armoede moeilijk toegang toe hebben. Dit betekent NIET méér wagens! We stimuleren de uitbreiding én het gebruik van de autodeel-vloot in onze stad. We verlagen de huidige drempels en maken deze beschikbaar voor mensen in armoede. Ook om te leren rijden, zodat iedereen de kans krijgt op een rijbewijs.