1000x Verzet

Soms vragen we ons in De Zuidpoort af of het wel zin heeft. We strijden al jaren tegen armoede, maar wat is er nu veranderd? Haal het wel iets uit? We verzetten allemaal bergen werk, maar niemand lijkt er beter van te worden. Kunnen we niet beter in bed blijven liggen en ons lot ondergaan?

Misschien sta je er beter niet te veel bij stil, want vrolijk word je er niet van. Of net wél, want er moet dringend iets veranderen. Aaaargh, twijfel!

Een paar regels uit het verzetsgedicht van Remco Campert kunnen misschien steun geven:

De Zuidpoort wil het geritsel zijn, de kleine bron, de lucifer … En als we dat met z’n allen voldoende doen, dan komen er stormen, brede rivieren en vuurzeeën!
Zoals enkele weken geleden een journalist in De Zuidpoort kwam vragen of we iets te vertellen hadden over armoede voor het programma Iedereen Kiest. De journalist maakte kennis met een Zuidpoorter, het geritsel was begonnen. Niet veel daarna zagen we de storm. En daarmee werd de vraag aan velen anderen gesteld ‘hoe gaan we structureel voor genoeg kwalitatieve sociale woningen zorgen?’.

We hopen samen met jou opnieuw een lucifer te kunnen zijn op de Werelddag van Verzet tegen Armoede (17 oktober)!
Ook op Facebook wordt de vraag verder verspreid. Intussen zijn we daar al met meer dan 1000 die het reilen en zeilen volgen en zo helpen de nodige bewegingen te maken.
Bedankt daarvoor!