Als ik burgemeester was …

Sinds kort laten we de stem van mensen met armoede-ervaring nog luider klinken via de Werkgroep Megafoon! Naast ons langer thematisch traject is hier plaats voor kortere vragen en antwoorden.

  • Een vorige keer beantwoordden we de vraag ‘als ik burgemeester ben …’. Dit kadert in de campagne van het Netwerk Tegen Armoede waar we politici willen inspireren.

  • Vorige week bespraken we met Stad Gent en OCMW hoe we kunnen samenwerken binnen het pilootproject Community Health Workers. Noem het straathoekwerkers / sociale gidsen met focus op  gezondheid. Ze inventariseren noden, begeleiden, verwijzen door, … Hopelijk lukt het om één van die werkers regelmatig in De Zuidpoort te zien. Op die manier kan een vertrouwensband opgebouwd worden. Eens die er is kunnen noden gemakkelijker besproken worden.

#corona-te-bekijken