Gezocht: inzicht in naaimachines

Met een kleine groepje trachten we maandelijks het naaiatelier Singertje aan te bieden, elke eerste zaterdag van de maand van 14 tot 16 u. De mensen komen dan bij ons voor eenvoudige herstellingen en correcties : broek inkorten, scheuren sluiten, dekbed en overtrek met elkaar in overeenstemming brengen, enz … 

Wij beschikken over weinig middelen om dit te realiseren want onze mensen betalen een heel klein bedrag (1 of 2 €) bovenop het nodige materiaal dat zijzelf moeten meebrengen (rits, knopen, …). Zo werken we bvb. met enkele gekregen (afgedankte ?) naaimachines. We lieten ze in het begin herstellen en toen naaiden ze goed. Maar na enkele sessies reden ze vast : de spanning werd oncontroleerbaar (door ons toch), de machine blokkeert, de naald breekt, … Wat doen we fout? Daarom zoeken we een persoon die technisch inzicht heeft in de werking van verschillende types naaimachines en hun accessoires, die enkele keren bij ons wil zitten om het ons te leren.

Onze hartelijke dank bij voorbaat.

Singertje