verslag van het parlement van 14 oktober

 

1.   Nog puntjes?

Vorming bij de Beweging:
Het gesprek over “is verzet tegen armoede nog nodig” was heel boeiend. Marlies vraagt het verslag op bij de Beweging.
Themawerking:
Telt 22 deelnemers en loopt goed De samenhorigheid is prima. Radio Gaga is bereid om een voorwoord te schrijven en  een promotiefilmpje te maken. Optreden vrijdag 22/12 in Arca in de namiddag en avond.

2.   Meerjarenplan (toekomst)

3 doelstellingen van De Zuidpoort voor 2017-2020*

 1. De Zuidpoort is een veilige, stimulerende ontmoetingsplek voor mensen in armoede en mensen niet in armoede, iedereen is welkom. Met een goede basiswerking (open ontmoeting, kookatelier, parlement, ,…) We blijven dus zeker doen wat we nu doen.
 2. De Zuidpoort werkt mee aan een beter beleid in Gent en doet aan armoedebestrijding. We doen dit in samenwerking met de BMLIK (beweging voor mensen met een laag inkomen en kinderen) en vzw SIVI. Vb. 17 oktober samen organiseren met de twee andere verenigingen in Gent.
 3. De Zuidpoort zal meer inzetten op:
 • Voldoende centen hebben om te blijven bestaan
 • Ondersteuning van vrijwilligers
 • Ondersteuning van personeel (Steeds met minimum 2 mensen werken op de zuidpoort.

*de voorlopige uitgebreide versie is in bijlage te vinden

3.   17/10

Er zijn flyers, posters, tatoes. Herdenking is vanaf 18u op het Sint-Pietersplein met brood en soep.
Medewerkers worden om 14u verwacht om alles klaar te stellen.

4.   Kerstavond 24/12

Op kerkstavond wordt er een kerstfeestje gepland. Er komt een werkgroep die na denkt over wat we gaan doen die avond, wat we gaan eten, wie boodschappen doen,…
Koen, Bart, Sandra, Inge en Emile hebben interesse om in de werkgroep te komen. Heb jij ook interesse? Laat dit dan even weten aan Marlies.
 

5.   Pretloket

Vanaf nu is er een pretfolder. In deze folder staan al onze uitstappen (wat, waar, wanneer, prijs, afspraak, uitpas nodig?,…)
Het doel hier van is:

 1. Iedereen op de hoogte brengen van onze activiteiten.
 2. Als je tijdens het parlement/pretloket inschrijft, dan heb je alle informatie mee naar huis.

De Cinema tickets zijn momenteel uitverkocht, ze zijn besteld en zijn hopelijk snel bij ons.
 

6.   Bouw mee aan ons parlement

Op het eind van het vorige parlement waren er een aantal suggesties om mee aan de slag te gaan. (praatstok, meer variatie, minder luisteren en meer zelf kunnen inbrengen,…)
Voor ons (Marlies, Steven & Rani) was dit zeer leerrijk om te horen welke aanpassingen er kunnen gebeuren.
Maar er was niet genoeg informatie om direct mee aan de slag te gaan.
 
We vormen groepjes van mensen die je goed ken, en waar bij je gemakkelijk jou mening kan delen.
Ieder groepje heeft 15 minuten tijd gehad om de 5 belangrijkste bouwstenen van ‘het beste parlement’ te noteren.
 
Groep 1:

 • Respect

Naar iedereen luisteren die iets te zeggen heeft en de personene die even nood hebben om zich terug te treekken, daar plaats voor maken.

 • Thema’s meedelen op voorhand, zodat ook wij ons kunnen voorbereiden
 • Animatie voor kinderen
 • Ideeënbus
 • Activiteiten organiseren in De Zuidpoort (vb. Halloween, sinterklaas,…)
 • Actualiteit bespreken: punten uit de krant die mensen belangrijk vinden

Groep 2:

 • Dialogen intern & extern
 • Extra troeven (middagmaal, koffie, koekjes,..)
 • Armoede in daglicht zetten
 • Even weg zijn van thuis (gezellig samen zijn)
 • Samenhorigheid
 • Op de hoogte zijn van wat er gebeurd in de deelwerkingen

Groep 3:

 • Dialoog die de groep aanbelangd
 • Respect, humor & relativering
 • Op tij dkomen
 • Duidelijkheid werking zuidpoort en andere organisaties
 • Elkaar laten uitspreken zonder te onderbreken

Groep 4:

 • Erbij zijn, gezelschap
 • Informatie nieuw en oud
 • Echo uitdelen
 • Vaardigheden en vorming
 • Inzetbaarheid
 • Werkvorm bekijken
 • Respect voor andere meningen, en elkaar laten uitspreken

Groep 5

 • Samen zijn
 • Nieuws: wat is er gebeurd, wat gaat er gebeuren?
 • Kleine groepjes om eigen mening te kunnen geven
 • Naar elkaar luisteren (geen kritiek, verschillende meningen & samenhorigheid)
 • Parlement in het buurtcentrum doen
 • Info van buiten af (uitpas, armoede beleid)

 
Met alle bouwstenen zijn we gaan zoeken naar gelijkenissen en verschillen.
 
We kwamen tot een aantal zaken die we direct kunnen uitproberen:

 • Micro gebruiken om duidelijk verstaanbaar te zijn voor iedereen.
 • Parlement laten door gaan in het buurtcentrum, omdat daar meer plaats is.
 • Het eten na het parlement gaat wel door in de zuidpoort.
 • We zoeken een babysit voor de kinderen.
 • Het thema van de vergadering door geven via sms, zodat mensen zich kunnen voorbereiden
 • Echo krantjes uitdelen tijdens /voor het parlement

 
Daarnaast zijn er 3 groepen waar we iets mee moeten doen in de toekomst.

 1. Respect
 • Elkaar laten uitspreken
 • Op tijd komen
 • Respect voor rust en ruimte die mensen kunnen nodig hebben.
  • Als we het hebben over een gevoelig thema, is het oké om een frisse neus te halen als dat nodig is.
 • Luisteren zonder (ver)-oordelen
 • humor

 

 1. Inhoud en vorm

We willen graag:

 • Meer eigen mening kunnen geven
 • Open dialoog (ook met externe)
 • Info van andere organisatie krijgen (vb. Waar is de beweging of sivi mee bezig? of wat zijn de tuintjes? Uitpas?)
 • Nieuws van De Zuidpoort (vb. Hoe gaat het met de themawerking)
 • Meer afwisseling in werkvorm (niet de hele tijd moeten luisteren)
 • Info voor nieuw en oud
 • Dialoog die de groep aanbelangd.
 • Vorming tijdens een parlement

 

 1. Er gewoon mogen zijn
 • Samen zijn
 • Samenhorigheid (vertrouwen)
 • Er gewoon mogen zijn
 • Even weg zijn van thuis

 

7.   Volgend parlement

 
Zaterdag 4 november om 9u30 + naaiatelier ’t Singertje
 

8.   Bijlage 1

 
Meerjarenplan 2017-2020: 3 strategische doelstellingen  geconcretiseerd in vijf prioriteiten voor De Zuidpoort
 

 1. De Zuidpoort is een veilige, stimulerende ontmoetingsplek voor mensen in armoede en mensen niet in armoede met diverse achtergronden, binnen de wijk Nieuw-Gent, en investeert in een stevige en kwaliteitsvolle basiswerking die mensen sterker maakt binnen de strijd tegen armoede.
 1. We werken aan een meer kwaliteitsvolle (niet zozeer grotere) werking binnen de wijk Nieuw-Gent:
  • Die divers is samengeteld
  • Waar aandacht is voor samenhorigheid
  • Waar een grotere participatie wordt gerealiseerd
  • En van waaruit signalen kunnen doorstromen naar het beleidswerk

 

 1. De Zuidpoort heeft een duidelijke identiteit als een belangrijke partner van sensibilisering, beleidsbeïnvloeding en armoedebestrijding vanuit de expertise van mensen in armoede. We bereiken dit samen met de andere verenigingen waar armen het woord nemen en de brede samenleving op een communicatief heldere en creatieve manier.
 1. We komen met ons beleidswerk en via sensibilisering regelmatig naar buiten. We doen dit op onze eigen creatieve manier en concentreren ons daarbij op het Gentse niveau.
 2. Er gaat veel aandacht uit naar samenwerking  met de Gentse verenigingen waar armen het woord nemen op verschillende vlakken. We werken oa. met hen samen rond de organisatie van 17 oktober zodat deze dag terug een dag van verzet wordt waar de beweging van mensen in armoede opnieuw centraal staat.

 

 1. De Zuidpoort is een vrijwilligersorganisatie die werkt vanuit een open inspraakcultuur aan een vereniging die haar draagkracht en onafhankelijkheid behoudt via een gezond financieel beleid en investeert in zijn vrijwilligers en personeel.
 1. We bouwen aan een sterke vrijwilligersploeg met de nodige capaciteiten die zich ondersteund en gewaardeerd voelt. Zowel de werking als de logistieke en voorwaardenscheppende omkadering wordt in grotere mate gedragen door de vrijwilligerswerking.
 2. We gaan voor minstens de verduurzaming van het personeelsbestand (1,7 VTE). De werkbelasting voor personeel en vrijwilligers blijft binnen de perken. Personeel voelt zich voldoende ondersteund door raad van bestuur.