Vacature Groepswerker De Zuidpoort (halftijds)

Groot en uitzonderlijk nieuws vandaag: De Zuidpoort breidt uit! Om onze groeiende vereniging verder te laten groeien en de strijd tegen armoede op te drijven, zijn we opzoek naar een halftijds medewerker. Je kan de vacature hieronder lezen of hier downloaden.
Succes!

logo_De_ZuidpoortProjectomschrijving

De Zuidpoort is een vereniging waar armen het woord nemen. Onze vereniging brengt mensen in armoede en zonder armoede-ervaring samen. Als vereniging bieden we hen een thuis aan. Via een sterke groepswerking (waaronder een kookatelier en de steungroep) en individuele contacten maken we mensen sterker. Samen bestrijden we structureel armoede en sociale uitsluiting. Om dit te realiseren werken we vanuit onze thematische werkgroep op concrete knelpunten/pijnpunten die mensen in armoede ervaren. We reiken concrete oplossingen aan en proberen te wegen op het beleid en de samenleving. Om een overzicht te krijgen van onze verschillende werkingen, zie www.dezuidpoortgent.be.
Ons huis is gelegen in Nieuw-Gent. De Zuidpoort wil nog sterker staan in de wijk. Nieuw-Gent wordt gekenmerkt door een hoge graad van armoede en sociale problematieken. De woon- en leefsituaties zijn bijzonder nijpend. Heel wat mensen leven bovendien vereenzaamd. Een andere uitdaging is de grote diversiteit van de populatie in Nieuw-Gent. De Zuidpoort slaagt er echter momenteel nog niet in om deze diversiteit in haar werking te weerspiegelen.
Om onze werking te versterken en een belangrijke impact te realiseren in de wijk en daarbuiten, zijn we op zoek naar een groepswerker ( M/V).

Taakomschrijving

 • Je start een thematische werkgroep op en levert hiermee op middellange termijn ‘producten’ af waarmee we een impact realiseren binnen de samenleving (manifestaties, vormingspakketten, publicaties, voorstellingen, beleidsvoorstellen, ..).
 • Je gaat actief op zoek naar nieuwe vrijwilligers en deelnemers (zowel mensen zonder als met armoede-ervaring) met extra aandacht voor Nieuw-Gent. Je motiveert mensen, steunt en stimuleert hen om deel te nemen aan de thematische werkgroep en andere activiteiten van De Zuidpoort.
 • Je gaat samen met mensen in armoede in dialoog met diensten, organisaties en beleid.
 • Je vangt signalen op van mensen in armoede en hiermee ga je verder aan de slag.
 • Verschillende activiteiten in De Zuidpoort worden gedragen door vrijwilligers. Je ondersteunt hen zodat ze die taak zelfstandig kunnen dragen.
 • Je neemt actief deel aan het parlement, de maandelijkse vrijwilligersvergadering van De Zuidpoort, en aan het teamoverleg met de andere beroepskracht en de staf.
 • Je houdt je administratie bij. Je verzorgt de activiteitenregistraties en je stelt projectdossiers op.

Profiel

1. KENNIS

 • Je hebt inzicht in de structurele uitsluitingsmechanismen van mensen in armoede, in de beleidsmaatregelen op die terreinen en in mogelijke oplossingsperspectieven, of je bent bereid je in te werken.

2. VAARDIGHEDEN

 • Je bent communicatief, je enthousiasmeert, je hebt een vlotte motiverende omgang met de bezoekers en vrijwilligers in armoede en zonder armoede-ervaring, zowel individueel als in groep.
 • Je kunt duurzame contacten onderhouden met beroepskrachten van organisaties in Gent en van het beleid.
 • Je kunt tijdens externe vergaderingen de rol opnemen van woordvoerder van De Zuidpoort. Je kunt onderhandelen.
 • Je kunt je snel inwerken in diverse thema’s,

3. PERSOONLIJKE EN PROFESSIONELE HOUDING

 • Je hebt een sterk engagement en een grote betrokkenheid.
 • Je kunt je volledig vinden in de visie van De Zuidpoort. Je ben bereid mee het evenwicht te bewaken tussen enerzijds het versterken van de bezoekers en de vrijwilligers en anderzijds structurele armoedebestrijding op grotere schaal.

 • Je hebt een open houding. Je kunt je aanpassen aan mensen met bijzonder diverse achtergronden. Je kunt omgaan met alle leeftijden, mensen van diverse origine, mensen met fysieke, verstandelijke en psychische beperkingen,…

 • De bezoekers kunnen bij jou terecht om hun problemen en beslommering te delen. Je bent bereid om hier in mee te gaan en hen verder te helpen, maar je kunt er ook professioneel afstand van nemen.

 • Je grondhouding is participatief.
 • Er is altijd heel veel mogelijk en veel werk in De Zuidpoort. Je kan zelf je prioriteiten leggen. Je kan nooit alles doen want je tijd is beperkt (halftijds). Je kunt daar goed mee om.

 • Je bent bereid ’s avonds (max. 1 keer in de week) en op zaterdag (max. 1 keer in de maand) te werken.
 • Je kunt de (eind)verantwoordelijkheid opnemen van de werkgroep waarmee jij aan de slag gaat.
 • Voeling met mensen in armoede is een belangrijk pluspunt.

Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, origine, handicap,…

Aanbod en voordelen

 • Halftijdse tewerkstelling (19/38 u.) gedurende drie jaar .
 • Je uren zijn flexibel en bespreekbaar.
 • Verloning volgens PC 329, barema B1b; maximaal 5 jaar anciënniteit kan worden meegenomen.
 • Je krijgt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag.
 • Je komt terecht in een kleinschalige vrijwilligersorganisatie die mensen sterker wil maken en armoede structureel bestrijdt.
 • Je krijgt één collega, de coördinator.
 • Je werkplek is een gezellige thuis met een mooie tuin.
 • Je krijgt een grote vrijheid en ruimte om je ding te doen.
 • We bieden aandacht aan ondersteuning. Je krijgt ondersteuning vanuit de staf, de raad van bestuur en de coördinator.

Sollicitatieprocedure

 • Interesse? Bezorg ons dan je motivatiebrief en cv bij voorkeur via mail naar sollicitatie@dezuidpoortgent.be of per brief aan voorzitter Jan Verdée, De Zuidpoort vzw, Rerum-Novarumplein 25, of ten laatste op 30 mei.
 • Een eerste selectie gebeurt op basis van je CV en motivatiebrief.
 • Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek met de selectiecommissie op 27 juni.
 • Indiensttreding: 1 september 2016.
 • Meer informatie te bekomen bij : Jan Verdée, tel. 0472 05 39 47 of sollicitatie@dezuidpoortgent.be