Filmopnames 'Hoger'

Vandaag kwam het Belgische Netwerk Armoedebestrijding in De Zuidpoort filmen. In aanloop van de Werelddag van Verzet tegen Armoede op 17 oktober maken ze een filmpje waarin ze het beleid oproepen om de laagste inkomens te verhogen. Binnenkort op uw scherm!
Opnames spot over hoger inkomen van Belgisch Netwerk Armoedebestrijding. #dezuidpoort
February 09, 2016 at 0221PM