Steun het Netwerk Tegen Armoede!

314228_432026133510002_758030467_nWe gaan voor een toekomst waar niemand vergeten wordt, waar iedereen recht heeft op ‘Wonen’, ‘Inkomen’, ‘Gezondheid’, ‘Onderwijs’, ‘Recht’, …
Steun het Netwerk Tegen Armoede op hun facebookpagina en geef op die manier mee uw stem aan de strijd voor een samenleving zonder armoede…
www.facebook.com/netwerktegenarmoede