Voorzitter Diederik geeft de fakkel door

Diederik: ‘Geen afscheid, maar een welgemeende dank’

1424493_647128035310738_714749048_n (1)Na 14 jaar voorzitterschap van De Zuidpoort ben ik blij dit engagement te kunnen overdragen aan een jonge opvolger, Jan Verdee.
Jan is intussen 6 jaren actief vrijwilliger in De Zuidpoort, begon ermee in de werkgroep cultuur die hij later, in tandem met Mario zou gaan leiden. Maar de voorbije twee jaar wierp hij zich ook op als een betrokken bestuurder die zich geboeid weet door de kracht van ons verenigingswerk waarin mensen met heel verschillende achtergronden elkaar ontmoeten en samen  op weg gaan om armoede en uitsluiting te bestrijden. Hiermee werd alvast tegemoet gekomen aan één belangrijke voorwaarde om het voorzitterschap over te dragen. Een bekwame vrijwilliger die vanuit onze vereniging in zijn engagement voor de goede zaak groeide.

Maar Jan staat niet alleen. De Raad van Bestuur wisten we de voorbije jaren uit te breiden met nieuwe leden die ofwel een vrijwilligersengagement opnemen in onze vereniging ofwel er van op wat meer afstand, maar met heel wat inhoudelijke bagage toch op betrokken zijn. Een ploeg waarvan ik aanvoelde dat ze het bestuurdersengagement ook actief wil opnemen.

Dat De Zuidpoort er in slaagde om de voorbije jaren haar vrijwilligersploeg te verbreden en te verjongen met nieuwe ‘blijvers’ gaf ook een nieuwe dynamiek en het vertrouwen dat we als vereniging die stap naar ‘opvolging’ van de eerste oprichtersgroep, die ondertussen actief blijven maar het wel wat kalmer aan doen, hadden gezet. Onze vereniging is ondertussen ook haar weg en haar plaats aan het vinden in de nieuwe wijk waar we in 2012 naartoe verhuisden.

De stabiliteit die Steven Van Hemelryck als coördinator van de vereniging opnieuw biedt, gaf me daarbij het goede gevoel dat De Zuidpoort aan een nieuw hoofdstuk in haar geschiedenis begonnen is.

Een voorzitterschap is voor mij pas geslaagd als je mee de goede voorwaarden schept om het over te dragen. Ik meende dat dat moment er nu was.
Ik kijk met veel genoegen terug op de avontuurlijke weg die we met zoveel mensen gegaan zijn. Ik kijk met veel vertrouwen de toekomst tegemoet waarvan ik deel wil wil uitmaken als vrijwilliger die opnieuw meer tijd kan maken voor het persoonlijke contact en genieten van het samenzijn in groep waarin ik mensen mag leren kennen in de rijkdom van al hun verscheidenheid.
Geen afscheid dus, maar een welgemeende dank voor ieders engagement die mij opnieuw die kans aanreikt!

 

Jan: ‘Ik zet met belachelijk veel goesting een nieuwe stap’

32ba6a2De Raad van Bestuur van De Zuidpoort moest dus op zoek naar een nieuwe voorzitter. Ik heb mij na lang twijfelen kandidaat gesteld. Je kan je waarschijnlijk wel voorstellen dat dat geen gemakkelijke beslissing was voor mij. Hoe kon ik de vele taken die Diederik opnam als voorzitter nu overnemen? Zal er niet te veel werk bij mij komen liggen, ook taken die me minder liggen zoals de boekhouding? Ben ik rijp voor het voorzitterschap? Mijn expertise op vlak van armoedebestrijding is ook helemaal niet groot. Diederik is iemand met een sterke overtuiging en die mensen in De Zuidpoort en daarbuiten weet te inspireren. Stuk voor stuk zaken die mijn beslissing om me kandidaat te stellen bijzonder moeilijk maakte.

Toch heb ik samen met de Raad van Bestuur besloten het voorzitterschap op mij te nemen.
Ik zie het als een volgende grote uitdaging in mijn persoonlijk traject als vrijwilliger binnen De Zuidpoort.

Na jaren vrijwilliger in De Zuidpoort voel ik me bijzonder betrokken in deze organisatie.
Ik sta heel sterk achter de doelstelling van de organisatie: vanuit een sterke gedachte dat iedereen moet kunnen deelnemen, een geloof in de kracht van iedere mens om zaken proberen te veranderen in de samenleving die nu scheef zitten of niet rechtvaardig zijn.

Het is echter nooit evident gebleken voor De Zuidpoort om deze doelstelling te realiseren, steunend op één beroepskracht en een grote diversiteit aan vrijwilligers.
Ik neem dan ook graag de verantwoordelijkheid op mij om als voorzitter mee naar antwoorden te zoeken op de vele uitdagingen waar de organisatie ook in de toekomst onvermijdelijk voor zal komen te staan.

Ik sta echter niet alleen in deze zoektocht naar antwoorden. Ik krijg de hulp en ondersteuning van een sterke Raad van Bestuur, deze wordt bemand en bevrouwd door mensen die elk vanuit hun eigen persoonlijke achtergrond en ervaring een sterke bijdrage leveren als bestuurder.

Net zoals ik de tijd nodig had om te groeien als vrijwilliger in De Zuidpoort, zal ik ook eerst mijn weg moeten vinden in mijn rol als voorzitter. Dat voorzitterschap wordt “geen wandeling door het park” maar het wordt ongetwijfeld ook een bijzonder leerrijk traject waar ik echt wel naar uitkijk. Een jonge voorzitter doet zijn intrede in De Zuidpoort maar met wel belachelijk veel goesting om die rol met volle overtuiging op te nemen!