700 mensen komen op straat voor uitkeringen en inkomens boven de armoedegrens

10723996_659027934214693_1538419773_n
Alle inkomens en uitkeringen boven de armoedegrens. Daarvoor kwamen de verenigingen waar armen het woord nemen uit Vlaanderen, Brussel en Wallonië vandaag op straat, in aanloop naar de Werelddag van Verzet tegen Armoede, traditioneel op 17 oktober. In aanloop naar de voorbije verkiezingen erkende zo goed als elke partij dat inkomens onder de Europese armoedegrens onaanvaardbaar zijn.
“Vandaag vrezen we dat de kersverse federale regering weinig met die belofte zal doen. In het regeerakkoord wordt veel mist gespuid en wil men eerst sociale voordelen in rekening brengen om te oordelen of een inkomen al dan niet onder de armoedegrens ligt. In de praktijk zullen zo maar heel weinig mensen hun uitkering of inkomen effectief zien verhogen”, zegt Frederic Vanhauwaert van het Netwerk tegen Armoede.
Het Netwerk tegen Armoede voerde samen met het BAPN (Belgisch Netwerk tegen Armoede), het Brussels Platform Armoede, le Réseau wallon de lutte contre la pauvreté en het Forum Bruxellois de lutte contre la pauvreté actie voor het recht van iedereen op een waardig inkomen. Er waren ook ruime delegaties aanwezig van de drie vakbonden en van andere sociale bewegingen en armoedeorganisaties.
Heel wat mensen moeten vandaag in ons land rondkomen met een inkomen onder de Europese armoedegrens (€2.100/maand voor een gezin en €1.000/maand voor een alleenstaande). Het leefloon bedraagt in ons land bijvoorbeeld maar €1.089/maand voor een gezin en €817/maand voor een alleenstaande, ver onder de armoedegrens. Langdurig werkzoekenden, mensen met een handicap, chronisch zieken, … kampen met een schrijnend gebrek aan inkomen.
De betogers trokken ook van leer tegen andere plannen uit het regeerakkoord zoals de aangekondigde btw- en accijnsverhogingen, besparingen in de gezondheidszorg en de invoering van de verplichte gemeenschapsdienst. Die laatste maatregel zal mensen verplichten om voor een te lage uitkering vrijwilligerswerk te verrichten zonder dat ze begeleid worden naar werkbare en degelijk betaalde jobs. Ook is er geen enkele garantie in het federaal regeerakkoord dat de lastenverlagingen en andere voordelen voor bedrijven effectief zullen leiden tot meer jobs voor laaggeschoolden.
In het algemeen vrezen de armoedeorganisaties dat het beleid van zowel de federale als de Vlaamse regering nog meer mensen nog verder in de armoede zullen duwen.