Verplichte gemeenschapsdienst is absoluut geen goed idee

Persbericht 

7b0e0e56-514d-4a78-85df-1c251895b79dHet Netwerk tegen Armoede verzet zich tegen de invoering van een verplichte gemeenschapsdienst voor langdurig werkzoekenden. Dit zal mensen niet aan werk helpen. “Wat we wel nodig hebben zijn werkbare, waardig betaalde jobs en daar ontbreekt het aan”, stelde coördinator Frederic Vanhauwaert. “Het Netwerk tegen Armoede is er niet tegen dat mensen begeleid worden naar werk, maar dan wel degelijk betaald werk, en geen verplicht vrijwilligerswerk voor een uitkering die ver onder de Europese armoedegrens ligt.”
Bovendien werkt zo’n gemeenschapsdienst stigmatiserend en vermindert hij zelfs de kansen van mensen om werk te vinden. Er zal minder tijd overblijven om te solliciteren en verplicht vrijwilligerwerk zal ook het zelfbeeld en het zelfvertrouwen van mensen verder aantasten. Op de koop toe dreigen op die manier reguliere jobs verloren te gaan.
Om langdurig werkzoekenden aan werk te helpen, moeten heel concreet volgende dingen gebeuren:

  • Uitkeringen verhogen tot de Europese armoedegrens, ook van langdurig werkzoekenden (dat betekent een einde maken aan de versnelde degressiviteit, ingevoerd door de vorige federale regering). Uit wetenschappelijk onderzoek en ervaringen van mensen in armoede blijkt dat hogere uitkeringen net heel activerend werken. Er komt meer financiële ruimte en het zelfvertrouwen neemt toe. Mensen kunnen investeren in computer en internetverbindng en zullen meer gemotiveerd zijn om te solliciteren. Ze hebben het gevoel dat ze hun leven opnieuw in handen kunnen nemen. Dit is dus een investering die zichzelf terugverdient in meer koopkracht, meer werkenden en economische groei.

Aan de Vlaamse regering vragen wij om te:

  • Investeren in werkbare jobs op maat, ook in de sociale economie.
  • Investeren in betaalbare kinderopvang (nu wordt kinderopvang voor de laagste inkomens 3 keer duurder).