Brief aan Gentse schepenen

nieuwgent3Tijdens onze themawerking (over geestelijke gezondheid) en in contacten met buurtbewoners en buurtpartners horen we dat veel mensen in onze buurt (Nieuw Gent) geen plek hebben waar ze zich veilig voelen, waar ze mensen kunnen ontmoeten, waar ze vragen kunnen stellen, waar het gezellig is, waar ze de hoop en energie vinden om problemen  het hoofd te bieden, …
Daarom namen we het initiatief voor onderstaande brief. Het begin van een nieuw verhaal voor Nieuw Gent?

_________

Beste schepen Tapmaz (schepen van Welzijn),

Beste schepen Coddens (schepen van Armoedebestrijding),

Wij, dat zijn de verenigingen die in Nieuw Gent actief zijn, willen een noodkreet richting beleid uitsturen op basis van onze dagelijkse praktijk. De vereenzaming van mensen in onze wijk is een immens probleem,  waarbij een goed georganiseerde centrale ontmoetingsplaats gewoonweg een noodzaak is.

Eind juni stopte Wijkresto & Co vzw te bestaan en daarmee sloot ook ons buurtrestaurant. We hebben vernomen dat er vanaf eind september een engagement is genomen om ervoor te zorgen dat er opnieuw warme maaltijden zullen aangeboden worden, nu vanuit het OCMW (OTC), alvast een positieve evolutie.

Maar meteen ook de kans om met deze nieuwe start een belangrijke leemte in de wijk Nieuw Gent op te vullen. Namelijk dat een buurtrestaurant meer moet zijn dan een plaats waar je terecht kan voor een betaalbare maaltijd.

In onze werking gaan we dagelijks in gesprek met buurtbewoners die de nood aan een ontmoetingsplaats uitroepen.

 • Een plaats waar buurtbewoners elkaar ontmoeten.
 • Een plaats waar mensen aanwezig zijn die luisteren.
 • Een plaats zonder drempels. Die zo georganiseerd is dat iedereen zich er welkom voelt.
 • Een plaats waar je het activiteitenaanbod / organisatie-aanbod kan raadplegen. Waar ook uitgelegd wordt hoe je een Uitpas gebruikt.
 • Een goed georganiseerde ontmoetingsplaats biedt kansen voor de verschillende diensten en organisaties:
 • Vindplaatsgericht (outreachend) werken.

 • 0-de lijnhulpverlening in een gezellige niets verplichtende ruimte.

We zouden onze visie kunnen staven met wetenschappelijke onderzoeken of kunnen citeren uit beleidsnota’s, maar we willen graag met u in gesprek gaan op basis van onze dagdagelijkse ervaringen. Als we de handen in elkaar slaan komen we hopelijk tot een nieuwe stap richting een leefbaar Nieuw Gent!
Alle onderstaande verenigingen zijn ervan overtuigd dat een ontmoetingsplaats in onze wijk een noodzaak is en willen u dan ook graag uitnodigen voor een constructief gesprek omtrent deze problematiek. Om samen te kijken of/en door bestaande werkingen tegemoet kunnen komen aan deze urgente nood.

Misschien meteen ook de gelegenheid om de invulling van andere locaties in de wijk eens af te toetsen aan de behoeften en te bekijken of er een gemeenschappelijke invulling kan aan gegeven worden.

Wij hopen dan ook om zo snel mogelijk iets van u te vernemen met enkele mogelijke data voor een opbouwend overleg waar we samen met de ondertekende partners naar uitkijken.

Met vriendelijke groeten,

 • De Zuidpoort vzw
 • Gebiedsgerichte Werking Stad Gent
 • Het Prisma brugfiguur
 • Samenlevingsopbouw Gent vzw
 • vzw Jong
 • Wijkgezondheidscentrum Nieuw Gent vzw

_________