Strakker sociaal woonbeleid wil uitzettingen voorkomen

bron: Het Nieuwsblad (Tekst) AVS (video)

De Stad Gent, het OCMW en sociale verhuurders willen dat enige duizenden Gentenaars, die het moeilijk hebben op de huurmarkt, minder vlug uit de boot vallen. Ze werken nauwer samen.
De Gentse sociale verhuurders, CAW Oost-Vlaanderen, het Vlaams Agentschap Jongerenwelzijn, het Pakt (netwerkpunt van zorgverleners en zorgverlenende instellingen), het OCMW Gent en de stad gaan intenser samenwerken. ‘Een aantal Gentenaars heeft het niet gemakkelijk om kwaliteitsvol en betaalbaar te wonen, met woonzekerheid. Door een beter gecoördineerd sociaal woonbeleid en meer preventie willen we uithuiszettingen vermijden’, klinkt het.
Huurachterstal bij sociale huurders wordt voortaan na een maand aan het OCMW gesignaleerd. Vroeger was dat na twee maanden. Het OCWM kan bemiddelen en kan versneld een woning toewijzen aan daklozen, jongeren in het bijzonder jeugdbestand en personen met geestelijke gezondheidsproblemen. Vorig jaar waren er 3.000 signalementen van huurachterstand. Eenderde was bekend bij het OCMW. Er waren 600 aanvragen voor steunverlening aan daklozen, waarvan minder dan de helft bekend was bij het OCMW.
CAW krijgt meer dan elf voltijdse krachten bij om in te zetten op het behoud van woningen, het vermijden van gerechtelijke procedures en van dakloosheid bij sociale huurders.