Persbericht – Netwerk tegen Armoede en De Zuidpoort vragen N-VA om afstand te nemen van uitspraak Guido Meersschaut over ‘minderwaardige, werkonwillige mensen’

Het Netwerk tegen Armoede en De Zuidpoort (een Gentse vereniging waar armen het woord nemen) zijn verbijsterd door de uitspraak van Gents N-VA-gemeenteraadslid Guido Meersschaut. Bij de bespreking van de beleidsnota werk en activering stelde hij dat ‘minderwaardig werk niet bestaat, alleen minderwaardige mensen’. In een beweging vergeleek hij werkonwilligen met criminelen en kindermisbruikers. Beide organisaties roepen N-VA op om zeer duidelijk afstand te nemen van deze discriminerende uitspraken.

In principe voelen mensen in armoede zich niet aangesproken, aangezien de mensen die wij in onze verenigingen over de vloer krijgen niets liever vragen dan aan de slag te kunnen, maar dan wel op een duurzame manier. Zij willen werk dat hen uit de armoede haalt, dus haalbaar werk aan een waardig loon en in waardige arbeidsomstandigheden. Werk op maat ook, voor mensen met gezondheidsproblemen of met sociale of psychische problemen.

4 keer meer werkzoekenden dan vacatures
Meersschaut heeft het blijkbaar zo niet begrepen. Wij lezen in zijn uitspraak dat werkzoekenden per definitie werkonwillig en ‘minderwaardig’ zijn, aangezien elke job, hoe slecht betaald ook, goed genoeg moet zijn. Bovendien willen we het gemeenteraadslid erop wijzen dat er in België 4 keer meer werkzoekenden dan vacatures zijn. Vacatures die vaak op hooggeschoolden mikken, terwijl kortgeschoolden oververtegenwoordigd zijn in de werkloosheidsstatistieken.
In plaats van werkzoekenden te schofferen, pleiten wij voor een duurzame strijd tegen de werkloosheid, niet tegen de werkzoekenden. Dat kan onder andere door werk te maken van het individueel maatwerkdecreet, waarbij doelgroepwerknemers een ondersteuninspakket krijgen om in een reguliere job aan de slag te gaan. De uittredende Vlaamse regering (met N-VA-minister van Werk Muyters) had dat aangekondigd, maar het is er nooit van gekomen. Bovendien bespaarde de regering op de middelen voor de VDAB, waardoor heel wat Werkwinkels de deuren sloten. Het zijn net Werkwinkels die werkzoekenden op een gerichte en laagdrempelige manier terug naar de arbeidsmarkt kunnen loodsen.
Uitkeringen boven de armoedegrens
Bovendien vragen wij dat werkloosheidsuitkeringen en andere inkomens en uitkeringen verhoogd worden tot boven de armoedegrens. Menswaardige uitkeringen geven mensen de financiële en mentale ruimte om hun leven weer in handen te nemen en te investeren in hun toekomst. Wetenschappelijk onderzoek en buitenlandse voorbeelden bewijzen dat.
We merken trouwens dat het Gentse stadsbestuur mensen op een duurzame manier naar de arbeidsmarkt wil leiden. Zo neemt ze het initiatief om wijkantennes van de werkwinkel (“Werkpunten”) op te richten om de “werkwereld” zo dicht mogelijk bij de meest kwetsbaren te brengen. In het debat is ook te horen dat men de nadruk legt op kwaliteitsvolle / duurzame tewerkstelling.
Discriminatie helpt niet tegen werkloosheid
N-VA maakt zich sterk een sociale partij te zijn. In dat geval roepen wij hen op om zeer duidelijk afstand te nemen van de uitspraken van Guido Meersschaut. Honderdduizenden werkzoekenden, die vandaag in crisistijd met de moed der wanhoop naar een job zoeken, voelen zich eens te meer geschoffeerd. Met discriminerende uitspraken als deze zullen we de strijd tegen werkloosheid niet winnen.
Frederic Vanhauwaert
Coördinator Netwerk tegen Armoede

0473 56 28 68                                                                                                                                                                                                 

Steven Van Hemelryck                                                                                                                              Coördinator De Zuidpoort
0478 52 92 78