Gentse Beleidsnota Werk en Activering

Schermafbeelding 2014-06-30 om 10.39.34We voegen graag inhoud toe aan de berichtgeving omtrent de uitspraak van Meersschaut.
Hier kan je de beleidsnota Werk en Activering 2014 – 2019 downloaden waar Meersschaut op reageerde.
Het is een hele kluif om mee aan de slag te gaan, maar we staan te popelen!
Als smaakmaker lees je hier alvast het voorwoord van Rudy Coddens, schepen van werk en OCMW-voorzitter:

Politiek bedrijven is keuzes maken, is permanent zoeken naar een evenwicht tussen de diverse maatschappelijke noden en de beperkte budgettaire mogelijkheden. Politiek is een evenwichtsoefening tussen “droom” en “daad”. En daarbinnen de juiste prioriteiten leggen.
Deze beleidsnota is de vertaling van de klemtonen die we op het vlak van Werk en Activering in het bestuursakkoord 2013-2019 hebben opgenomen. Als een foto geeft ze een statisch beeld van de situatie zoals ze nu is, en van wat we nu aan beleidsplanning
voorop schuiven. Evenwel is de Gentse arbeidsmarkt voortdurend in beweging, vaak aangestuurd door externe processen die we niet in de hand hebben. Daarom moet beleid steeds inspelen op wisselende opportuniteiten zonder de algemene richting te verliezen. De in deze nota opgenomen activiteiten moeten dus kunnen evolueren, binnen het strategische kader dat we voor de volledige bestuursperiode vastlegden in de meerjarige Beheers- en Beleidscyclus, waarvan dit beleidsdocument een vertaling is.
De diverse keuzes zijn de engagementen die ik politiek neem als OCMW-voorzitter en schepen van werk. Prioriteiten die ik wil realiseren om de acteurs- en regisseursrol van Stad en OCMW op het vlak van Werk en Activering te versterken, samen met onze partners binnen Gent, stad in werking. Op die manier wil ik vanuit lokaal werkperspectief bijdragen aan de bestrijding van armoede, en, ruimer, de verdere economische ontwikkeling van onze stad.
Want nu meer dan ooit telt elk talent. Verdient elk talent het om ontplooid en erkend te worden. Tegelijk is dat ontplooien niet alleen onze morele plicht. Het is ook een economische noodzaak, willen we de huidige crisis ombuigen tot nieuwe welvaart. En iedereen maximale kansen bieden op werk.