Stemmen is geen spel…

Schermafbeelding 2014-03-25 om 12.04.31Voor mensen die het moeilijk hebben in onze samenleving staat er veel op het spel. Iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan. Europese, federale en regionale overheden hebben hefbomen in handen om achterstelling en uitsluiting aan te pakken.

Daarom roepen we de politici op om te kiezen voor een sociaal beleid: armoedebestrijding, herverdeling en solidariteit.

Ieders Stem Telt, ook die van jou!

Kies bewust, stem sociaal!

Speel en lees op

www.stemmenisgeenspel.be