Hoe en wanneer inschrijven voor (Gentse) secundaire school?

download (1)De inschrijving in een secundaire school is een belangrijke en weloverwogen stap. Een brochure maakt u wegwijs in de verschillende inschrijvingsperiodes van de Gentse scholen.

Voor het schooljaar 2014-2015 moet u zich voor een inschrijving voor gelijk welke Gentse secundaire school ter plaatse begeven tijdens de inschrijvingsperiodes. De data per school vindt u hierna. Eén school (Freinetatheneum De Wingerd) gebruikt een aanmeldingsprocedure (zie website www.dewingerdfreinet.be).
Je leest er alles over in deze brochure (hangt ook aan ons prikbord). Hieronder vind je alvast een samenvatting.
Veel succes!

Hoe en wanneer inschrijven?

Om je dochter/zoon in te schrijven bied je je als ouder samen met je dochter/zoon aan in de school of vestigingsplaats van je keuze. Je moet dat doen tijdens de inschrijvingsperiodes van die school.
Het Lokaal Overlegplatform secundair onderwijs van Gent (LOP/SO) heeft gezamenlijke startdata voor de inschrijvingen vastgelegd. Alle scholen in Gent hanteren dezelfde data (uitgez. BuSO).
Inschrijvingsperiodes voor het eerste jaar gewoon secundair onderwijs (SO) en het buitengewoon secundair onderwijs (BuSO):

 1. Van 3/02 tot en met 28/02/2014:
  Voorrangsperiode ‘broers en zussen’ en ‘kinderen van personeel’.
 1. Van 15/03 of 17/03 tot en met 28/03/2014*:
  Voorrangsperiode ‘indicator/niet-indicatorleerlingen’ (enkel in gewoon secundair onderwijs).

Scholen worden decretaal verplicht om te streven naar een sociale mix van kansarme en kansrijke leerlingen. Het is de bedoeling dat scholen met hetzelfde onderwijsaanbod ook eenzelfde sociale mix beogen. Dit gebeurt door in deze voorrangsperiode in te schrijven via twee contingenten, nl. een contingent indicatorleerlingen (IND) en een contingent niet-indicatorleerlingen (NIND). De grootte van de contingenten wordt bepaald door de na te streven verhouding tussen indicator en niet-indicatorleerlingen (vb. IND/NIND 35%-65%) en verschilt dus van school tot school.
Een indicatorleerling voldoet aan minimum één van de volgende vier voorwaarden:

 • de leerling of het gezin heeft recht op een schooltoelage;
 • de moeder heeft geen diploma secundair onderwijs;
 • het gezin behoort tot de trekkende bevolking (binnenschippers, kermis- en circusartiesten, woonwagenbewoners, …);
 • de leerling wordt tijdelijk of permanent buiten het gezin opgevangen.

Een niet-indicatorleerling voldoet aan geen enkel van deze voorwaarden.
Alle kandidaat-leerlingen kunnen zich dus aanbieden in deze periode aangezien er voor beide contingenten tegelijkertijd wordt ingeschreven tot het maximum behaald wordt. Daarenboven behouden deze leerlingen voorrang op alle volgende inschrijvingen.

 1. Vanaf ten vroegste 17/03/2014*:
  Reguliere inschrijvingen in het buitengewoon onderwijs.
 2. Van 31/03/2014:
  Reguliere inschrijvingen voor alle leerlingen van het gewoon secundair onderwijs die nog niet ingeschreven zijn tijdens een voorrangsperiode.

De inschrijvingen voor het 2de jaar van de 1ste graad, 2de en 3de graad van het gewoon SO, het deeltijds onderwijs en Syntra (leertijd) vangen aan op 22/04/14.
Ouders en/of de meerderjarige leerling handtekenen voor akkoord met het pedagogische project van de school en het schoolreglement. De leerling wordt chronologisch opgenomen in het inschrijvingsregister.
Een gerealiseerde inschrijving geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan van een leerling. Enkel een definitieve uitsluiting of een vrijwillig vertrek kan hieraan vroegtijdig een einde stellen.