Mag het ietsje meer zijn?

Geen nieuwe federale regering zonder optrekken uitkeringen en inkomens tot de armoedegrens

Het Netwerk tegen Armoede vraagt om te investeren in mensen in armoede in plaats van slechte maatregelen te nemen die armoede alleen maar doen toenemen (degressiviteit van de werkloosheidsuitkering, afschaffing gratis pro deo, sluiting werkwinkels, …). Daarom stelt het Netwerk tegen Armoede dat er geen nieuw federaal regeerakkoord kan gesloten worden zonder een akkoord om alle uitkeringen en inkomens, die onder de armoedegrens liggen, minstens tot aan die grens op te trekken.
Het leefloon bedraagt nu 817,36 euro per maand voor een alleenstaande en 1.089,82 euro voor een gezin. De Europese armoedegrens bedraagt voor ons land 1.000 euro voor een alleenstaande en 2.101 euro voor een gezin. Het Rekenhof berekende in 2008 dat de verhoging van de uitkeringen en vervangingsinkomens tot de armoedegrens 1,25 miljard euro zou kosten. Met een indexering van 20 % komen we nu bij een bedrag uit van om en bij de 1,5 miljard euro. Geen gering bedrag, maar wel haalbaar. Ter vergelijking, de notionele intrestaftrek voor bedrijven kost de federale overheid jaarlijks 6 miljard euro. Als men mensen met een uitkering waardig wil laten leven, is dat dus vooral een kwestie van politieke wil. Daarom vragen wij dat politieke partijen kleur bekennen.
Teken daarom de petitie. Hoe meer handtekeningen, hoe krachtiger het signaal.