10 jaar Netwerk tegen Armoede

— Schrijf je hier in —
10 jaar geleden werd met het armoedecreet een historische stap gezet richting participatie van mensen in armoede in het Vlaamse beleid. Meteen werd ook het Netwerk tegen Armoede (voluit het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen) opgericht. Een verjaardag om terug te blikken op 10 jaar pionierswerk, maar ook om kritisch vooruit te kijken. Graag willen wij u persoonlijk uitnodigen voor ’10 jaar Netwerk tegen Armoede’ op vrijdag 21 juni in zaal The Egg (Barastraat 175, vlakbij het Zuidstation in Brussel). Samen met mensen in armoede, de verenigingen waar armen het woord nemen, beleidsmakers, … willen we onze werking van de voorbije jaren in de kijker zetten en een blik naar de toekomst werpen.
Op het programma staat onder meer het volgende:
13u30-14u30: Verenigingen waar armen het woord nemen stellen op een geanimeerde markt een aantal hoogtepunten uit de voorbije 10 jaar aan u voor.
14u30-16u30:
– Enkele reflecties en vooruitblikken over de verenigingen waar armen het woord nemen en het Netwerk tegen Armoede vanuit de overheid, de wetenschap, het middenveld en mensen in armoede
– Panelgesprek – vanuit vragen van mensen in armoede – met Maggie De Block (Open VLD), Mie Branders (PVDA), Cindy Franssen (CD&V), Liesbeth Homans (N-VA), Ingrid Lieten (SP-A) en Mieke Vogels (Groen).
16u30-17u15: Receptie
Inschrijven kan tot 10 juni door een mailtje te sturen aan info@netwerktegenarmoede.be, met daarin uw naam, functie en organisatie.
Voor mensen in armoede en verenigingen waar armen het woord nemen is deze bijeenkomst gratis. Voor externen wordt een bijdrage van 15 euro (of een vrije bijdrage) gevraagd, te storten op rekeningnummer IBAN : BE49 8805 4845 0171