Uw bank, uw geld

Nog voor er sprake was van corona sloten banken verschillende kantoren en verdwenen veel bankautomaten. Dat werd nog versneld door corona. ‘Kantoren en automaten zijn minder nodig want veel mensen doen thuis op hun computer of smartphone hun bankzaken’. ‘Thuisbankieren is gemakkelijker, het gaat sneller en het is veilig en gezond’. Dat is de redenering van veel banken. Allemaal terecht maar een grote groep mensen heeft nog steeds een bankkantoor nodig en daar wringt het schoentje.

Thuisbankieren niet voor iedereen

Mensen die moeilijk of niet overweg kunnen met een computer of smartphone of die mogelijkheden niet hebben betaalden daar soms een hoge prijs voor. Thuisbankieren is gratis terwijl voor verrichtingen aan het loket moet betaald worden. Organisaties zoals OKRA, Test Aankoop en de Vlaamse ouderenraad protesteerden daartegen. En dus hebben de regering en de meeste banken een afspraak gemaakt. De bedoeling daarvan is om klanten die niet digitaal willen of kunnen bankieren, toch persoonlijk te helpen tegen een redelijke prijs.

Minimumdienstverlening

De banken bieden dan ook sinds 1 januari 2022 een minimumdienstverlening aan.
Die mag maximum 60 euro per jaar  kosten (5 euro per maand). In ruil daarvoor krijgt u op uw zichtrekening:

  • Een gewone bankkaart (geen kredietkaart);
  • De mogelijkheid om per jaar 60 verrichtingen aan het loket te doen (overschrijvingen; afhankelijk van de bank een oplossing voor de rekeninguittreksels)
  • De mogelijkheid om 24 keer per jaar geld af te halen aan de automaat van de eigen bank.

Als klanten meer verrichtingen doen, moet er extra bijbetaald worden. Dat extra bedrag hangt af van bank tot bank. Die 60 euro per jaar is ook het maximumbedrag. Banken mogen dus niet meer rekenen maar er zijn banken die een pak minder rekenen. 

Veranderingen 2022

Sinds 2022 zijn er nog een aantal belangrijke veranderingen. Een kort overzicht:

  • Vanaf 1 juli 2022 moeten alle handelaars minstens één elektronisch betaalmiddel aanbieden (met de bankkaart, payconiq,…). De winkels waar alleen cash kan betaald worden zullen zich dus moeten aanpassen. In  meer en meer winkels, zeker in het Gentse, mag je al niet meer cash betalen.
  • In ‘Mijn Geld’ in De Standaard van 31 december 2021 staat een belangrijk bericht over ‘Het recht om vergeten te worden’. Vanaf 1 februari 2022 wordt het voor ex-kankerpatiënten gemakkelijker om een ‘verzekering gewaarborgd inkomen’ af te sluiten.

    Na een wachttijd van 10 jaar mogen de verzekeraars geen rekening meer houden met de overwonnen ziekte. De ‘verzekering gewaarborgd inkomen’ wordt, onder bepaalde voorwaarden, gratis aangeboden door Vlaanderen. De verzekering geeft een tegemoetkoming in de aflossing van een woonkrediet als je onvrijwillig werkloos wordt of door ziekte niet kunt werken. Die tegemoetkoming kan maximum drie jaar duren en bedraagt maximaal 600 euro per maand.

Carlos Vandaele