Termont vraag hulp aan de Sint

Dit weekend kwamen de Sint en zijn Pieten aan in Gent!
Burgemeester Termont riep daar de hulp in van de Sint om armoede te bestrijden:
“… ik denk dat we voornamelijk aan de Sint moeten vragen om ons te helpen om de mensen in armoede en de mensen die het moeilijk hebben in de samenleving, om die te helpen. En als we daarin zouden kunnen slagen, denk ik dat we goed op weg zijn”.
In de meerjarenbegroting lezen we alvast dat het budget voor het Gentse OCMW (dat de armoedebestrijding in Gent regisseert) wordt opgetrokken, tien miljoen extra tegen 2019. Voor de strijd tegen kinderarmoede wordt jaarlijks 1 miljoen voorzien.
Nu is het nog afwachten hoe deze middelen zullen in gezet worden. Hopelijk verwacht het bestuur niet te veel van de Sint 😉