Das schrijft een brief

Daar zijn Das en Eekhoorn terug! Naast De Zuidpoort werkt Steven als kleuterleider.Elke woensdag gaat hij met 24 kleuters van de buitenklas wandelen in de Bourgoyen.Ze sluiten telkens af met

Lees verder ยป