Missie en visie

De Zuidpoort maakt mensen sterker om samen het beleid en samenleving te veranderen omtrent armoede.
Onze missie
Als vereniging waar armen het woord nemen, onderschrijft de Zuidpoort uiteraard de zes wettelijke criteria:
1. Armen verenigen zich
2. Armen nemen het woord
3. Werken aan maatschappelijke emancipatie
4. Werken aan maatschappelijke structuren (10 grondrechten)
5. Dialoog en vorming
6. De vereniging blijft armen zoeken.
Elke dag weer proberen wij dit waar te maken en tastbare vorm te geven aan wat er nodig is, willen wij inderdaad, in de praktijk, een vereniging zijn “waar armen het woord nemen” en strijdbaar werken aan een betere toekomst.
Onze visie
De Zuidpoort wil armoede en sociale uitsluiting bestrijden.
De spiraal van de armoede waarin mensen geboren worden of belanden – ongewild en onschuldig – ondermijnt de status van het mens-zijn. Onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting, tewerkstelling, relatiebekwaamheid en gezinsleven worden aanhoudend bedreigd. Het is deze spiraal die verantwoordelijk is voor een complete sociale uitsluiting en alle toekomstperspectief voor volwassenen en vooral kinderen uitbant.
De Zuidpoort is een welzijnsschakel die werkt als een vereniging waar armen het woord nemen.
Om haar doel te bereiken

  • zoekt De Zuidpoort mensen in armoede en medestanders op en moedigt ze aan om samen te komen;
  • biedt De Zuidpoort kansen op persoonlijke ontwikkeling binnen de vereniging en naar buiten toe;
  • versterkt De Zuidpoort de stem van wie leeft in armoede in de samenleving, ondermeer met het oog op:
    • het brengen van getuigenissen (zowel over hun ervaring van leven in armoede als over de bijdrage van een vereniging als De Zuidpoort in hun strijd tegen armoede en uitsluiting);
    • structurele veranderingen in de samenleving (= samenwerking met organisaties en beleidsinstanties).

De Zuidpoort werkt als een samenspel tussen mensen die in armoede leven en medestanders en in een netwerk met andere organisaties en instellingen die het bereiken van haar doelstelling versterken.
Zo draagt De Zuidpoort bij tot het werken aan een rechtvaardige en solidaire samenleving waarin iedereen gelijkwaardig is en evenwaardige kansen krijgt.